תרבות יהודית ישראלית

3:26 דק'
+

1. משרד החינוך הרפורמי

משרד החינוך מנסה להשליט חינוך בסגנון רפורמי בחינוך הממלכתי וליצור כאן מלחמת תרבות. הוא קורא לזה "תרבות יהודית ישראלית".

2:10 דק'
+

2. הדרת מסורת ישראל מהחינוך הממלכתי

משרד החינוך מדיר לימודי מסורת נאמנה באמצעות תרבות יהודית ישראלית