שבועות

49:34 דק'
+

578. שבועות – אפרתים

מגילת רות פותחת בכינוי מחלון וכליון אפרתים ומסיימת בברכה לבועז שיעשה חיל באפרתה, מה פשר הכינוי הזה השמור לגדולי ישראל?

49:25 דק'
+

535. שבועות – אל תיעלב

החוסן שמפגינה רות בעמידתה כחומה מול כל מביישיה בדרך להשלמת שליחותה הוא שיעור הכרחי וחשוב לכל פועלי הגאולה בישראל

50:31 דק'
+

435. שבועות – הלימה מלכותית

בתוך כתר דוד המלך היה שרביט זהב, ומי שבכל זאת היה הכתר הולם את ראשו במקום של הנחת תפילין, אות הוא שראוי הוא למלוכה

47:27 דק'
+

שבועות – ולתפארת מדינת ישראל

האם תפארת ישראל היא באמת בהצלחתה הטכנולוגית החיצונית או שאולי התבלבלנו ושכחנו מהתפארת העיקרית הפנימית

+

שבועות - מלכות בית דוד

מדוע קוראים את מגילת רות בשבועות? מה הקשר בין מלכות לתורה? הרב קוק בזוית מפתיעה ומאד מעשית

47:11 דק'
+

שבועות - רות הגואלת הגדולה ג'

רות הגיורת מתקנת את כל תיקוני הדור בתוך עצמה בחייה בהתמודדותה המדהימה - חלק ג' - מידות נצח הוד יסוד ומלכות - על דרך הדרש

40:04 דק'
+

שבועות - רות הגואלת הגדולה ב'

רות הגיורת מתקנת את כל תיקוני הדור בתוך עצמה בחייה בהתמודדותה המדהימה - חלק ב' - מידות חסד גבורה ותפארת - על דרך הדרש

45:30 דק'
+

שבועות - רות הגואלת הגדולה א'

רות הגיורת מתקנת את כל תיקוני הדור בתוך עצמה בחייה בהתמודדותה המדהימה - חלק א' - מידות כתר חכמה ובינה - על דרך הדרש

+

שבועות - כרחל וכלאה

מדוע פיצל הקב"ה את אימהות שבטי ישראל לשתיים, רחל ולאה, אם השאיפה היא להיות כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. נגלה ונסתר בחג...

50:30 דק'
+

שבועות - תיקון ליל שבועות

על פי המקובלים לא לומדים משנה בליל שבועות אלא רזי תורה כמסודר בתיקון. למה? סוד התגלות השכינה בשבועות

+

שבועות - סוד הנעל

סוד החשת גאולתנו, פריחת מדינתנו, התעלות עמנו, גנוז בסוד הנעל, בסוד הקריאה הגדולה, קומו ונעלה ציון.