גאוה

8:19 דק'
+

גאוה א' – גאוה מונעת שלמות

הכרח לאוהב השלמות לנער מליבו את הגאוה המסלקת ממנו את כל הודו הרוחני

8:35 דק'
+

גאוה ב'-ה' – גאוה מפילה לגשמיות

גאוה עושה את האדם כל כך גשמי עד שאור ד' אינו נכנס בו והוא מתקשה לעשות תשובה

7:53 דק'
+

גאוה ו'-ח' – תיקון פגם הרצון

הגאוה פוגמת את הרצון ויש להתנקות ממנה כדי לאפשר לטוב האלוקי להכנס לתוך הרצון

6:55 דק'
+

גאוה ט'-יא' – שונאים נעשים אוהבים

כשאדם משתוקק להסרת הגאוה מליבו, שונאיו נעשים לו אוהבים בלבבם

8:01 דק'
+

גאוה יב'-יג' - אהבת הארץ בענוה

המסיר את הגאוה מליבו יזכה לאהבת ארץ ישראל באמת בנשמתו

8:59 דק'
+

גאוה יד'-יט' – כשהלב נפתח

סילוק הגאוה מן הלב פותח אותו לענוה למחשבות של תורה לבירור הלכה להתענגות על ד' ולאויר סביבתי נקי

8:53 דק'
+

גאוה כ'-כא' – זהירות מקטנוניות

גם אם משפילים אותך אל תיגע בגאוה ואל תיכנס אף פעם לפינות הקטנוניות של החיים

8:10 דק'
+

גאוה כב'-כג' – אל תברח

אין להפסיק שום לימוד או עשיית טוב בשל חשש מגאוה, עשה טוב ושהגאוה תברח

6:47 דק'
+

גאוה כד' – הערכה עצמית

הערכה אמיתית מורכבת הן מנקודות טובות, והן מפחות טובות, ומהטובות יש להעיר את הרדומות

8:40 דק'
+

גאוה כה' – גאות ד'

יש לבחון היטב במעמקי הנפש אם מדובר בגאוה פסולה או באור ד' שמאיר בתוך ליבו ומחזקו

8:36 דק'
+

גאוה כו' – גאוה של קדושה

לפעמים צריך לדעת להשתמש בגאוה של קדושה ולראות דוקא את כל הטוב שיש בתוך עצמו ולהתחזק

8:51 דק'
+

גאוה כז' – גאות הצדיק

צדיק שמתגאה בשל גאות ד' שבליבו הוא קודש קודשים ואין לו לקבל תוכחות מוטעות וליפול לענוה פסולה

48:41 דק'
+

436. פרשת בהעלותך - גאות ד'

כשהאנוכיות גואה היא מנתקת. רק הפונה כעני לאלוקיו, אור ד' משפיע בו אהבה מתחברת. גאות ד' צריכה להופיע בנשמתנו הלאומית