חושך ואור

49:41 דק'
+

463. פרשת וישב – חג האורות

היכולת לראות איך מתוך החושך וסיבוכי החיים יוצאים האורות היותר גדולים נבנית על ידי יוסף הצדיק ומונחלת לעם ישראל לדורותיו

47:24 דק'
+

564. פרשת שמות – בתיה בת פרעה

מדוע בחר הקב"ה לגדל את משה מושיעם של ישראל דוקא בתוך הארמון אצל הבת של פרעה המשעבד האכזר ועל שולחנו