חשבון נפש

49:04 דק'
+

605. פרשת ויצא – בארי

התורה מספרת את סיפורו של יעקב אבינו שמגיע לבאר בחרן באריכות ובפירוט רב כי בסיפור התמים הזה גנוז סודנו סוד גאולתנו ותיקון דורנו