מתנות

48:15 דק'
+

פרשת חיי שרה – שונא מתנות יחיה

הכהן הגדול בקודש הקודשים מתפלל שישראל לא יקחו מתנות מהגוים. מה הלחץ? למה זה חשוב? ריכוז במקור החיים העצמי

49:55 דק'
+

603. פרשת חיי שרה – בכסף מלא

אברהם מתעקש לשלם את מלוא מחירה של מערת המכפלה וכמוהו נוהג דוד המלך בקניית הר הבית. זהירות ממתנות וכספי סיוע