צניעות

49:16 דק'
+

448. פרשת כי תצא – עושים צדק

זיוף במידות ומשקלות הוא זיוף אישיותי שימשיך לזיוף ביחסי איש ואשה ויגיע אף לזיוף מנהיגותי. תורת ישראל היא איזון אלוקי מדויק

49:42 דק'
+

554. פרשת נח – הגרעין האיראני

כשאין לנו נביא אנו נאלצים לנסות ולבחון מה הקב"ה אומר לנו באמצעות האיום האיראני מתוך לימוד תורה והתבוננות לאומית פנימית

49:44 דק'
+

592. פרשת כי תצא – לא ילבש

תורת ישראל אוסרת על גבר ללבוש לבוש אשה ולהיפך לא רק מטעמי צניעות אלא מעומק עצום שנוגע להופעת העצמיות הכי פנימית שלנו