תורה שבכתב ושבע"פ

8:53 דק'
+

אורות התורה א' א'1 - מבוא כללי

תורה שבעל פה ניתנה בהר סיני ובדיוק כמו זו שבכתב היא תורה נצחית שלעולם לא תשתנה

8:56 דק'
+

אורות התורה א' א'2 – תורה שבכתב

תורה שבכתב שייכת לפנימיות התורה למידת התפארת המאירה אלינו מרחוק נוגעת לא נוגעת

9:02 דק'
+

אורות התורה א' א'3 – תורה שבעל פה

תורה שבעל פה עוצבה בידי ד' על פי שורש רוחם האלוקי של ישראל והיא תורת ד' לא פחות מזו שבכתב

6:58 דק'
+

אורות התורה א' ב'1 – עליונות גלויה

עליונה היא תורה שבכתב מתורה שבעל פה בהתגלותן ושתיהן יחד בונות את צינור השפע של הברכה

8:15 דק'
+

אורות התורה א' ב'2 – עליונות נסתרת

במבט פנימי גם תורה שבכתב לא ניתנה אלא בשביל לגלות תורה שבעל פה אורם של ישראל

8:46 דק'
+

אורות התורה א' ג'2 – כשהאור יאיר

כשאור החיים אור הגאולה יפציע ויתחיל להאיר באורו תחזור תורה שבעל פה לינוק מתורה שבכתב ולהאיר באורה

41:59 דק'
+

פרשת ניצבים – קרוב אליך

מה שעושה את התורה קרובה אלינו בקרבה פנימית נשמתית זה תורה שבעל פה שפועלת ועושה עם קדושת הברית ולימוד פנימיות

50:11 דק'
+

פרשת וילך – מעמד הקהל

במעמד הקהל היו נקהלים כל עם ישראל גברים נשים וטף, לשמוע דוקא את המלך קורא בתורה, מדוע לא הכהן או ראש הסנהדרין?

44:34 דק'
+

חוקת – גמרא זו אהבה

היא לב התורה שמביאה לאהבת ד' אמיתית וליכולת ניתוח תורנית הנדרשת גם למאבק העולמי בתעמולה האנטי הלכתית המתחזה למוסרית

47:27 דק'
+

שבועות – ולתפארת מדינת ישראל

האם תפארת ישראל היא באמת בהצלחתה הטכנולוגית החיצונית או שאולי התבלבלנו ושכחנו מהתפארת העיקרית הפנימית

49:36 דק'
+

370. פרשת משפטים – משפט האומה

משפט בישראל תלוי בהשראת שכינה שמושפעת מבנין הארץ המשך קיבוץ גלויות והתחברות עם ישראל לעצמו ולהתעצמות גאולתו

51:59 דק'
+

443. פרשת דברים – רפואה לאומית

בארץ ישראל הערכיות במישור הלאומי היא הקובעת נתנקה מכל זיוף ערכי ונשיב את ישראל לזהותה הערכית האמתית והבריאה

49:59 דק'
+

483. פרשות בהר בחוקותי – מתחברים מחדש

איך הגיע דורנו למצב בו שנאה ומחלוקת תהומית הן מטבע עובר לבוחר עד כדי חולשה לאומית? מוכרחים להתחבר מחדש