לימוד אמונה

4:50 דק'
+

38. הקדמה למוסר אביך – הכרחיות הדעת

בלי דעת אי אפשר לעבוד את ד'

5:01 דק'
+

39. קובץ ז' מ' – פנה את הדעת

דברי הבל תופסים את מקום הדעת

5:04 דק'
+

40. אגרת רעד' – הנהגת הדור

אי אפשר להנהיג ללא לימוד אמונה

5:14 דק'
+

41. מוסר אביך א' א' – מאיפה אוכלים

אמונה נכונה רק מתוך לימוד

5:00 דק'
+

42. אורות התשובה ד' י' – מקור החילוניות

החילוניות נגרמה מחוסר עיסוק בפנימיות

5:02 דק'
+

43. סדרי לימוד אמונה

הרב צבי יהודה סידר את תכנית הלימוד

47:11 דק'
+

פרשת כי תשא – משכוכית

משה מבקש לדעת את ד' בהתגלות יג' מידות רחמים כדי שיוכל להנהיג את עם ישראל כראוי. הקשר שבין דעת אלוקים להנהגת העם

48:36 דק'
+

ירושלים – קרית חנה דוד

השתוקקות דוד המלך לבנין המקדש, תפילותיו מלאות הדבקות, מנהיגותו מלאת האמונה ורוח הקודש, זוהי תמצית העידן העומד לפתחנו