מלחמה

8:50 דק'
+

המלחמה א'1 - זמיר עריצים

מלחמה היא לא דבר רצוי, אבל כשאין ברירה, היא מנקה ומתקנת את העולם

7:37 דק'
+

המלחמה א'2 - מצמיח ישועות

כשמלחמה נעשית הכרחית, אין לברוח ממנה, בעל מלחמות מצמיח ישועות

8:23 דק'
+

המלחמה ב' - מקור ההשראה

מאות רבות של שנים לא נלחמנו. ממי ניקח דוגמא והשראה? מגיבורי ישראל שבתנ"ך

8:54 דק'
+

המלחמה ג' - חוזרים לפוליטיקה העולמית

עזבנו את הפוליטיקה העולמית כל זמן שכדי לנהל ממלכה היה צורך ברשעה וברבריות, עכשיו חזרנו

8:47 דק'
+

המלחמה ד' - לולא חטא העגל

יושבי הארץ היו אמורים לתת לנו אותה בלי מלחמות, לולא חטא העגל

8:22 דק'
+

המלחמה ה' - זה מתפרץ במלחמות

הרבה טוב יש בגוים, אך יש גם שעדין לא תוקן, וזה מתפרץ במלחמות

6:41 דק'
+

המלחמה ו' - ליטוש האור

לכל עם, יש אור מיוחד שמתעמק עוד יותר במלחמותיו, ואז מתלטש האור המקביל אצל ישראל

8:50 דק'
+

המלחמה ז' - הצבע העצמי חוזר

חוזר לנו צבענו העצמי, חוזרת החכמה והגבורה, הכוחות כולם מתפתחים ופורחים

8:57 דק'
+

המלמה ח' - קריסת תרבות אירופה

התרבות האירופית ערב מלה"ע ה-1, קרסה בשפיכות הדמים הנוראה, וקרנם של ישראל עלתה

9:22 דק'
+

המלחמה ט'1 - תקות העולם

התמוטטות התרבות האירופית, גילתה כמה זקוק העולם לבנין עם ישראל ותרבותו

8:59 דק'
+

המלחמה ט'2 - ישראל מאירים לעולם

בנין האומה בארץ הוא גם התגלות רוחה, הרוח המלא באור ד', בארץ

8:51 דק'
+

המלחמה ט'3 - להתחבר לאורנו המקורי

העולם מבקש את אורם של ישראל, בהצלחתנו הרוחנית, יתחדש העולם כולו

9:07 דק'
+

המלחמה י'1 - כשאור ישראל יופיע

כשיאיר בעם ישראל אור השכינה, יגמרו הויכוחים העולמיים וכבודם של ישראל ישוב למקומו

8:55 דק'
+

המלחמה י'2 - בלי חיקויים

כשהאור הישראלי מאיר, בכל העומק הקדוש שלו, לא יתכנו חיקויים

9:15 דק'
+

המלחמה י'3 - הסוד של תיקון חצות

השבת הגילוי הנשמתי הכלל ישראלי, תגאל את העולם מצרותיו

50:06 דק'
+

פרשת מסעי – אילימה

מקריעת מי ים סוף המשיכו להמתקת המים במרה ולשתים עשרה עינות מים באילימה זהו המאבק לשמירת מתיקות מי השפע האלוקי

47:07 דק'
+

פרשת דברים – איך מנצחים מלחמה

ההכרזה שהנה משה מבאר את התורה ממשיכה לתאור מלחמות. לומר לך, מן הבאר של תורה יונק הצבא את כוחו לנצח

49:50 דק'
+

486. פרשת בהעלותך – מלחמה בארצנו

הפרעות יכולות היו להתרחש בישראל הריבונית רק על רקע חוסר הבירור הפנימי בינינו לבין עצמנו מי אנחנו ואיך קוראים לנו

50:06 דק'
+

501. פרשת האזינו – בשביעית מלחמות

שנת שמיטה מנערת אותנו מהשגרה המרדימה שנוצלה על ידי אויבינו ומחזקת אותנו להילחם על התחדשות ההויה הישראלית

42:02 דק'
+

540. פרשת בלק – תועפות ראם

ראיתם פעם ראם עף? אז מדוע ממשילה התורה את כח ישראל לנצח את האויב לתעופת הראם? ואיך זה קשור לקרניו הנאות והגבוהות

48:31 דק'
+

549. פרשת כי תצא – לאהוב את האויב?

לתופעת הרוח האוניברסלית שתוקפת את הלאומיות הישראלית מבפנים יש שורשים עמוקים בנשמתנו שאנו חייבים להכיר

30:08 דק'
+

599. פרשת בראשית – מלחמת שמחת תורה

מלחמתם של ישראל היא מלחמה בעבור העולם כולו לתיקונו וטהרתו המוסרית. אין צודקת ממנה. הטוב מוכרח לנצח

50:18 דק'
+

601. פרשת לך לך - עולים להתקפה

מה לומדים מרוח הלחימה של אברהם אבינו? איך עם של חסד, ינצח אויב כל כך אכזרי? איך מתחזקים אל מול חוסר הוודאות?

49:20 דק'
+

614. פרשת בשלח – תפילה ומלחמה

מה היחס הנכון בין התפילה התורה והחזרה בתשובה לבין הצורך להחזיק צבא גדול וחזק ומוכן לגמרי למלחמה