דברים

+

פרשת האזינו - שירת האזינו ומלכות בית דוד

חיבור שמים וארץ הוא ענין ישראל המתגלה על ידי מלכות בית דוד

+

פרשת וילך - כוחו של זקן

כשהתורה נעשית חלק מעצמות הוייתך

+

פרשת ניצבים - הכח לעמוד ניצבים

מהיכן מביאים את הכח להתייצב איתן מול רוחות הסער

+

פרשת כי תבוא - מעל מושג הזמן

ביכורים והיכולת הישראלית להתחבר אל הקודש שמעל הזמן

+

פרשת כי תצא - תשובת אחים

תשובה היא לא רק ענין פרטי שלי אלא תשובת אחים

+

פרשת שופטים - משפט ישראלי

משפט ישראלי מקורי הוא לא רק סדר חברתי

+

פרשת ראה - שתים זו שמעתי

האמת האחת המוחלטת היא שמתגוונת לאינסוף גוונים

+

פרשת עקב - הפרטים הקטנים

אלוקים נמצא דוקא בפרטים הקטנים

+

פרשת ואתחנן - תפילה ציבורית

תפילת היהודי היא תמיד בעד כולם

+

פרשת דברים - פרגן לעצמך

כשהקב"ה שולח לך הזדמנות לך על זה