ארץ ישראל

+

חצצון תמר - מנהיגות חדשה לישראל

חצצון תמר הוא עין גדי. מדוע המקום נקרא כך? מהו סוד האפרסמון שגודל שם. ולמה דודי לי דוקא בכרמי עין גדי.

8:52 דק'
+

ארץ ישראל א'1 - כאן זה לא מנהטן

ארץ ישראל היא אדמה, אבל שונה. למה כל גבעה הכי קטנה כאן מעניינת את כל העולם?

10:37 דק'
+

ארץ ישראל א'2 - אדמה עם נשמה

ארץ ישראל היא אדמה עם נשמה, המגיבה למעשי היושבים עליה, המשמעות המעשית היא אדירה

8:08 דק'
+

ארץ ישראל א'3 - ארצות החיים

הארץ היא ארץ חיינו, היא חלק מעצמותנו ממש, קיום החיים הישראליים תלוי בה

9:16 דק'
+

ארץ ישראל א'4 - נושמים ביחד

אנחנו והארץ נושמים ביחד את נשימותינו. רק כך אנו זוכים לאור ד' ומתגלה עלינו כבוד ד'

12:32 דק'
+

ארץ ישראל א'5 - חוזרים לחיים

חזרתנו לארץ ישראל היא בעצם חזרה לחיים אבל עוד לא סיימנו את מהלך תחייתנו

8:19 דק'
+

ארץ ישראל א'6 - פתיחת שערי הלב

התחיה הארץ ישראלית ניכרת בפועל, בפתיחת שערי הלב והנשמה

53:11 דק'
+

פרשת בשלח - פעולת הארץ

בזכות ירושלים נקרע הים. הארץ פועלת ומשפיעה עלינו, בכל מקום ובכל ענין.

5:46 דק'
+

ארץ ישראל א'7 - חיי נשמות אויר ארצך

מי שאינו יודע מה זו נשמה, איך ידע לאהוב את ארץ הנשמתיות

6:42 דק'
+

ארץ ישראל א'8 - מכשירה ללימוד פנימיות

ארץ ישראל פותחת שערי הלב ללימוד פנימיות התורה, ומאידך, לימוד פנימיות מזריח את אורה של הארץ

9:17 דק'
+

ארץ ישראל א' 9 - דילמת הציונות החילונית

הדילמה הגדולה והנוראה, שעמדה בפני עמך ישראל, כשעלתה הציונות החילונית

10:30 דק'
+

ארץ ישראל ב' - ההכרח ללמוד פנימיות

בלי ללמוד פנימיות תורה, גם אנשי תורה ואפילו גדולים, אינם יודעים להכיר בערכה האמיתי של הארץ

8:42 דק'
+

ארץ ישראל ג'1 - יצירה עצמית ישראלית

יצירה ישראלית אמיתית אפשרית רק בארץ ישראל. רק כאן המעיין המקורי נובע

8:39 דק'
+

ארץ ישראל ג'2 - חוזרים לישראליות

חוזרים לישראליות, ובזה דוקא נעשים אוניברסליים, והעולם כולו מתברך

8:37 דק'
+

ארץ ישראל ד' - נאמנות רעיונית

הנאמנות לעצמנו ולרעיונותינו מתחזקת דוקא בארץ ישראל שאורה הטהור מאיר לנשמתנו

9:13 דק'
+

ארץ ישראל ה' - הדמיון הטהור של הארץ

חשיבותו של הדמיון עצומה. בלעדיו אי אפשר לחשוב. הדמיון של ארץ ישראל נקי וטהור

9:01 דק'
+

ארץ ישראל ו'1 - ישראלי שיצא בטעות לחו"ל

אינו דומה ישראלי שיצא לחו"ל בטעות או בהכרח, ליהודי שגר בחו"ל. למה?

8:44 דק'
+

ארץ ישראל ו'2 - תחושת הזרות בחו"ל

תחושת הזרות בחו"ל והגעגועים לארץ, מבטאים קדושה, ועושים טוב לעם ישראל

8:59 דק'
+

ארץ ישראל ז'1 - אותיות הנשמה

התעוררות כוחות הנשמה ואופן תפקודם כנוסים ורמוזים בסוד הא"ב העברי

8:46 דק'
+

ארץ ישראל ז'2 - מודעות נשמתית

חוסר מודעות נשמתית, מביא אותנו למצבים לא נעימים, הפתרון - ללמוד אמונה בעמקות

8:18 דק'
+

ארץ ישראל ז'3 - אותיות התורה והנשמה

אותיות התורה ואותיות הנשמה באות מאותו מקום. המפגש ביניהן מרומם אותנו

9:34 דק'
+

ארץ ישראל ז'4 - קשר של חיים

התורה היא לא רק ספר והארץ היא לא רק אדמה, קשר של חיים חורז את הכל

9:40 דק'
+

ארץ ישראל ז'5 - משפט הארץ

המשפט הישראלי האמיתי, הוא כח חיים הגנוז בתוכנו, שמאיר דוקא בארץ ישראל

8:25 דק'
+

ארץ ישראל ז'6 - שינוי שיטת המשפט

שינוי שיטת המשפט במדינתנו, יחזיר אותנו לחיי מוסר ישראליים טבעיים, בהם אדם לאדם חבר

7:46 דק'
+

ארץ ישראל ז'7 - אנחנו עם מיוחד

אנחנו עם מיוחד, עם אידיאל אלוקי מיוחד, ובואו נפסיק להתנצל על כך

8:43 דק'
+

ארץ ישראל ח'1 - השלהבת הישראלית

הגדרה מדוייקת של המאפיין הראשי לישראליות, מכוננת גישה נכונה לחיים

8:22 דק'
+

ארץ ישראל ח'2 - המנוע הישראלי

סוד המנוע הישראלי המיוחד, אשר שימר במשך הגלות הארוכה את תקותנו וגעגועינו לירושלים הבנויה

9:08 דק'
+

ארץ ישראל ח'3 - הגעגוע לקיום מצוות

הגעגוע לקיום המצוות, טבוע בלב כל יהודי גם כשנראה רחוק מיהדות, ומתחבר לקדושת ארץ ישראל

62:29 דק'
+

אסתר ב' - החלום הציוני

בבסיס כל סיפור המגילה, משתה אחשוורוש, שלא היה אלא מסיבה לזלזול בחלום הציוני של השיבה לארץ ישראל, כפי שהובטח בנבואת ירמיהו

58:24 דק'
+

פרשת בחוקותי – התעמלות ירושלמית

הגוף הישראלי נושא עליו את השראת השכינה וקדושתו כה גדולה עד שפיתוחו וחיזוקו יביא את הגאולה לעולם

51:48 דק'
+

פרשת שלח – זבת חלב ודבש

לארץ ישראל יש כח מיוחד של הוצאת הטוב מן הרע הפיכת המר למתוק והחושך לאור וזהו בעצם סוד היכלו של משיח

41:19 דק'
+

פרשת שלח – וראיתם את הארץ

אפשר לגור בארץ ולא לראותה כי לארץ ישראל יש אור פנימי המאיר רק את עיני המסתכל הראוי לראותה בראיה רוחנית בהירה

49:59 דק'
+

פרשת שלח – נסיכי אדם

מצות ניסוך היין באה לתקן את הנזק של חטא המרגלים שפגע בהתגלות האור של ארץ ישראל ובהופעת ההרמוניה הארץ ישראלית

47:31 דק'
+

מסעי - גבולות חיים

אורות חיים גנוזים במקומות ומחיים אור ישראל, בכל רגב מאדמת ארץ ישראל יש אור יחודי המכוון לחלק מיוחד בתורה ובחיי ישראל

57:24 דק'
+

פרשת דברים – באר החיים הטובים

כל המצוות ניתנו לקיימן בארץ ישראל ואפילו המלאכה הנעשית בארץ מתקנת את העולם ולכן כאן יש ללכת לעבודה באורות

60:44 דק'
+

פרשת דברים – ירדן ירחו

מדוע בתורה היא נקראת ירחו ובנביא יריחו, למה יהושע כובשה בשבת ומחרימה, מדוע עיקר הירדן הוא מול יריחו, סוד מנעולה של הארץ

50:05 דק'
+

פרשת דברים – ירושת הארץ

מצות כיבוש וישוב ארץ ישראל עומדת במרכז עבודת ד' בדורנו אך מי מאומות העולם שאינו מורד בשלטוננו על הארץ יוכל לשבת כאן

60:24 דק'
+

פרשת ואתחנן – אהבת ד'

באנו לארץ ישראל המסוגלת לאהבת ד', אבל מחוסר לימוד פנימיות, עדיין איננו יודעים שאהבת ד' היא הגילוי של עצם פנימיות חיינו

47:14 דק'
+

פרשת ניצבים – קיבוץ גלויות וראש השנה

מעיין התשובה גנוז באדמת ארץ ישראל, חולשה בקיבוץ גלויות בתוספת 800 אלף יורדים מצריכים תשובה ארץ ישראלית

49:26 דק'
+

פרשת לך לך – ארצות החיים

הגדרת החיים של יהודי אינה מסתיימת בנשמתו וגופו אלא באדמת ארץ ישראל שתחת רגליו שהיא אשר מחיה בו את נשמתו האלוקית

52:48 דק'
+

פרשת לך לך - מצוות התלויות בארץ

כל מצוות התורה תלויות בארץ ישראל אבל התלויות בארץ הן יסוד הכל בחינת "קרקע" התורה והשאר הן בחינת "מטלטלין"

47:01 דק'
+

פרשת תולדות – שכון בארץ

גויים יכולים לגור בארץ אם אינם מורדים במדינה אבל אנחנו צריכים לשכון בארץ להתחבר לעומק חייה לאור השכינה המאיר בה

+

נחל יב"ק - גדלות בתוך הקטנות

מדוע דוקא כשעובר יעקב אבינו את נחל יב"ק נטפל אליו שרו של עשיו?

39:50 דק'
+

פרשת בא – מכת חושך

ממתי אפשר למשש חושך? מדוע קפאו המצרים במקומם? סוד האור המביא להתעלות העולם ומתגלה דוקא באוירה של ארץ ישראל

48:28 דק'
+

פרשת תרומה – ועשו לי מקדש

הבשורה הגדולה של בית המקדש היא דוקא באחיזת השכינה האלוקית שמעל כל הגשמה בממשות הריאלית הארצית

39:58 דק'
+

פרשת שלח – עזות דקדושה

כשארץ ישראל מאירה בתוכנו באורות גדולים אסור ליפול לענווה מטופשת מוכרחים לגלות את האור גם אם נצטרך לנהוג בעזות

37:39 דק'
+

פרשת בלק - המאבק על השראת השכינה

אור ד' שוכן עלינו ממש בממשותנו הארצית הפרטית והציבורית ועומד במרכז המאבק על אופיה היהודי של מדינתנו

46:27 דק'
+

פרשת עקב – טיול בארץ ישראל

תכונותיה של ארץ ישראל פירותיה מעיינותיה נופיה והאקלים שלה מסייעים להתגלות אור ד' ותורתו בתוכנו. צאו לטייל בארץ

45:38 דק'
+

פרשת ראה – הר הבית סלע קיומנו

שיא האמונה היהודית ושורש הקיום היהודי מחוברים נצחית לקדושה שבמימד המקום המתגלה יחודית בקדושת הר הבית

47:40 דק'
+

פרשת שופטים – המקום

חזרנו לארץ ישראל אבל עוד לא באמת עיכלנו את חשיבות המקום להארת אור ד' בתוכנו ובכלל זה לבהירות החשיבה המשפטית שלנו

49:50 דק'
+

פרשת חיי שרה – עובר לסוחר

פתח גן עדן שבמערת המכפלה הוא הפתח לחיבור עם ישראל אל הנשמה היהודית שלו והארת אור האידיאל האלוקי במדינת ישראל

46:11 דק'
+

פרשת שלח – נחל אשכול

הקשר העמוק שבין הלאומיות הישראלית לאוניברסליות ואהבת כל האדם דורש גם היום כמו אז עמקות אמונית כדי שלא לטעות כמרגלים

50:00 דק'
+

פרשת ראה – הרחבת הגבול

תורת ארץ ישראל מגלה את הדרור הנשמתי הגנוז בגבולות התורה שבכוחו להרחיב את התפשטות האור על כל מערכות חיינו

49:47 דק'
+

כי תבוא ולראש השנה – שופר ההתחדשות

מדוע עומדת שמחת ההתחדשות במרכז כל עבודת ד'? מדוע שמחים ביום ראש השנה? ואיך כל זה קשור לשופר?

48:09 דק'
+

פרשת לך לך – האמונה בארץ

האמונה בד' כרוכה באמונה בהבטחת הארץ לישראל. בלי ארץ ישראל השלימה הכל מתערער. נחזור בתשובה לתורת הרב צבי יהודה

50:52 דק'
+

פרשת תולדות – האמונה בעם ישראל

סגולת ישראל באה לידי ביטוי בניהול החיים החברתיים הלאומיים בארץ ישראל מתוך חיבור לאידיאל האלוקי העילאי

48:13 דק'
+

385. פרשת בחוקותי – תורה ומדינה

עמל התורה הארץ ישראלי מחובר לבנין המעשי של המדינה כמו נשמה וגוף התלויים זה בזה בעצם חיותם והתפתחותם.

47:00 דק'
+

389. פרשת שלח – לתור את הארץ

קשר חיים עמוק יש בין תורת ישראל הקדושה ומצוותיה להתגלות נשמת ישראל והגשמתה בארץ ישראל על מנת להיטיב לעולם

49:33 דק'
+

398. פרשת עקב – לא במסכנות

הגשמיות של ארץ ישראל אינה מסכנת את הרוחניות הישראלית אלא מצמיחה אותה על ידי מורי דרך אנשי אמונה בעלי רזי תורה

49:54 דק'
+

416. פרשת ויחי – הקץ המגולה

מדוע לסיים את חומש בראשית הוא ספר היסוד של האמונה הישראלית בסתימת הקץ וסתימת עיניהם וליבם של ישראל? מה המסר?

49:57 דק'
+

420. פרשת בשלח – מצות הריבונות

הקיום הישראלי, הופעת האור הישראלי, תורת ישראל, גילוי שכינה וגאולה, הכל תלוי מעל הכל, בריבונותנו על ארץ ישראל כולה

55:23 דק'
+

אורות ארץ ישראל ז' – התסיסה המשפטית

לבבות ישראל שבדורנו, מתעוררים ומתגעגעים, גם אם ההכרה טרם הבינה זאת, לשיטת משפט שתבטא את האור האלוקי שבנשמת כלל ישראל

50:32 דק'
+

433. פרשת בהר בחוקותי – אהבת ארץ ישראל

פטריוטיות לאומנית חיצונית אין פירושה אהבת ארץ ישראל אמיתית כי אהבה זו יכולה לצמוח רק מתוך ראיה נשמתית

47:11 דק'
+

437. פרשת שלח – מתחברים לעצמנו

המאבק על ארץ ישראל הוא מאבק ציבורי על הופעת הישראליות הקדושה שלנו, על החבור לנשמתנו הלאומית שתאיר לעולם

50:50 דק'
+

439. פרשת חוקת – חקוק על מצחנו

אורות הקודש חקוקים בעצמות נשמתנו הישראלית, כך נבראנו, וכך אנו מופיעים על במת העמים, אומה ריבונית קדושה ומאירה לכל

50:01 דק'
+

440. פרשת בלק – ארץ האוניברסליות

ארץ ישראל היא אשר מרימה אותנו מעל לכל לאומנות אגואיסטית ועושה אותנו עם אוניברסלי המאיר לעולם באורו הלאומי

51:59 דק'
+

443. פרשת דברים – רפואה לאומית

בארץ ישראל הערכיות במישור הלאומי היא הקובעת נתנקה מכל זיוף ערכי ונשיב את ישראל לזהותה הערכית האמתית והבריאה

49:51 דק'
+

451. ראש השנה – אחות קטנה

עם ישראל מאחה את העולם כולו ומחברו אל הקב"ה ביום ראש השנה דוקא בארץ ישראל שעיני ד' בה ומכוחה שופע הטוב לכל העולם

48:34 דק'
+

466. פרשת ויחי – אחדות ישראל

האור של ארץ ישראל הולך ומאיר את נשמותינו ומביא אותנו לאחדות פנימית עמוקה, אך היא זקוקה למוליכים שיגלוה גם בחוצות ישראל

49:00 דק'
+

487. פרשת שלח – משבר מנהיגותי

המרגלים דאגו לכסאם לפני הכל עד כדי מאבק בעד ההיפך הגמור מדרכם האידאולוגית אך מקור השבר בתפיסה הציבורית המוטעית

46:16 דק'
+

492. פרשת מטות – נחנו חלוצים

חשבו אותם לחומרניים שחושבים רק על המקנה שלהם אבל באמת הם הביאו איתם תפיסה ארץ ישראלית חדשה שהקדימה את דורם

49:38 דק'
+

532. פרשת בהר – המאבק על הארץ

מה יש באדמת ארץ ישראל, עד שהמחבלים בוחרים לאבד צלם אנוש בנסיון חסר סיכוי לעצור את יישובה על ידי ישראל?

46:15 דק'
+

537. פרשת שלח – סולתה ושמנה

הפגיעה בארץ ישראל גרמה ירידה רוחנית שלתיקונה קיבלנו כמה מצוות וביניהן מנחת נסכים מסולת ושמן. איך היא קשורה לארץ?

38:50 דק'
+

546. פרשת עקב – סייעתא דשמיא

ההבחנה בין תפיסת "הקומבינות" המצרית לעומת התפיסה האמונית הארץ ישראלית, היא המפתח לקידום הגאולה גם בדורנו

50:04 דק'
+

551. פרשת ניצבים וראש השנה – ראש השנה בארץ ישראל

התורה מזכירה את ראש השנה כחלק מתיאור שבחה של ארץ ישראל שעיני השם אלוקינו בה. מדוע?

49:44 דק'
+

555. פרשת לך לך – אמונה בלי אינטרסים

פוליטיקה שמתנהלת כמסחר של אינטרסים היא בדיוק התרבות הכנענית בה נלחם אברהם אבינו עד לניצחון הגדול

48:46 דק'
+

569. פרשת משפטים – משפט הארץ

דיינים סומכים דוקא בארץ בתי דין מעמידים בכל השערים דוקא בארץ. מה הקשר בין אדמת ארץ ישראל למשפט הישראלי?

44:39 דק'
+

586. פרשת דברים – גדלות ישראלית

הזכות להיות מבוני ארץ ישראל ואזרחי מדינת ישראל בדור הגאולה מחייבת גדלות אישית ולאומית. מהו המפתח לגדלות הזו?

50:18 דק'
+

601. פרשת לך לך - עולים להתקפה

מה לומדים מרוח הלחימה של אברהם אבינו? איך עם של חסד, ינצח אויב כל כך אכזרי? איך מתחזקים אל מול חוסר הוודאות?

49:55 דק'
+

603. פרשת חיי שרה – בכסף מלא

אברהם מתעקש לשלם את מלוא מחירה של מערת המכפלה וכמוהו נוהג דוד המלך בקניית הר הבית. זהירות ממתנות וכספי סיוע

41:55 דק'
+

615. – פרשת יתרו – להעלות עשן

הר סיני עשן כולו בעת קבלת התורה לא רק לשם התפאורה אלא כיסוד רוחני עמוק של תורה וגאולה שחשוב מאד דוקא לדורנו