ארץ ישראל

+

חצצון תמר - מנהיגות חדשה לישראל

חצצון תמר הוא עין גדי. מדוע המקום נקרא כך? מהו סוד האפרסמון שגודל שם. ולמה דודי לי דוקא בכרמי עין גדי.

8:52 דק'
+

ארץ ישראל א'1 - כאן זה לא מנהטן

ארץ ישראל היא אדמה, אבל שונה. למה כל גבעה הכי קטנה כאן מעניינת את כל העולם?

10:37 דק'
+

ארץ ישראל א'2 - אדמה עם נשמה

ארץ ישראל היא אדמה עם נשמה, המגיבה למעשי היושבים עליה, המשמעות המעשית היא אדירה

8:08 דק'
+

ארץ ישראל א'3 - ארצות החיים

הארץ היא ארץ חיינו, היא חלק מעצמותנו ממש, קיום החיים הישראליים תלוי בה

9:16 דק'
+

ארץ ישראל א'4 - נושמים ביחד

אנחנו והארץ נושמים ביחד את נשימותינו. רק כך אנו זוכים לאור ד' ומתגלה עלינו כבוד ד'

12:32 דק'
+

ארץ ישראל א'5 - חוזרים לחיים

חזרתנו לארץ ישראל היא בעצם חזרה לחיים אבל עוד לא סיימנו את מהלך תחייתנו

8:19 דק'
+

ארץ ישראל א'6 - פתיחת שערי הלב

התחיה הארץ ישראלית ניכרת בפועל, בפתיחת שערי הלב והנשמה

53:11 דק'
+

פרשת בשלח - פעולת הארץ

בזכות ירושלים נקרע הים. הארץ פועלת ומשפיעה עלינו, בכל מקום ובכל ענין.

5:46 דק'
+

ארץ ישראל א'7 - חיי נשמות אויר ארצך

מי שאינו יודע מה זו נשמה, איך ידע לאהוב את ארץ הנשמתיות

6:42 דק'
+

ארץ ישראל א'8 - מכשירה ללימוד פנימיות

ארץ ישראל פותחת שערי הלב ללימוד פנימיות התורה, ומאידך, לימוד פנימיות מזריח את אורה של הארץ

9:17 דק'
+

ארץ ישראל א' 9 - דילמת הציונות החילונית

הדילמה הגדולה והנוראה, שעמדה בפני עמך ישראל, כשעלתה הציונות החילונית

10:30 דק'
+

ארץ ישראל ב' - ההכרח ללמוד פנימיות

בלי ללמוד פנימיות תורה, גם אנשי תורה ואפילו גדולים, אינם יודעים להכיר בערכה האמיתי של הארץ

8:42 דק'
+

ארץ ישראל ג'1 - יצירה עצמית ישראלית

יצירה ישראלית אמיתית אפשרית רק בארץ ישראל. רק כאן המעיין המקורי נובע

8:39 דק'
+

ארץ ישראל ג'2 - חוזרים לישראליות

חוזרים לישראליות, ובזה דוקא נעשים אוניברסליים, והעולם כולו מתברך

8:37 דק'
+

ארץ ישראל ד' - נאמנות רעיונית

הנאמנות לעצמנו ולרעיונותינו מתחזקת דוקא בארץ ישראל שאורה הטהור מאיר לנשמתנו

9:13 דק'
+

ארץ ישראל ה' - הדמיון הטהור של הארץ

חשיבותו של הדמיון עצומה. בלעדיו אי אפשר לחשוב. הדמיון של ארץ ישראל נקי וטהור

9:01 דק'
+

ארץ ישראל ו'1 - ישראלי שיצא בטעות לחו"ל

אינו דומה ישראלי שיצא לחו"ל בטעות או בהכרח, ליהודי שגר בחו"ל. למה?

8:44 דק'
+

ארץ ישראל ו'2 - תחושת הזרות בחו"ל

תחושת הזרות בחו"ל והגעגועים לארץ, מבטאים קדושה, ועושים טוב לעם ישראל

8:59 דק'
+

ארץ ישראל ז'1 - אותיות הנשמה

התעוררות כוחות הנשמה ואופן תפקודם כנוסים ורמוזים בסוד הא"ב העברי

8:46 דק'
+

ארץ ישראל ז'2 - מודעות נשמתית

חוסר מודעות נשמתית, מביא אותנו למצבים לא נעימים, הפתרון - ללמוד אמונה בעמקות

8:18 דק'
+

ארץ ישראל ז'3 - אותיות התורה והנשמה

אותיות התורה ואותיות הנשמה באות מאותו מקום. המפגש ביניהן מרומם אותנו

9:34 דק'
+

ארץ ישראל ז'4 - קשר של חיים

התורה היא לא רק ספר והארץ היא לא רק אדמה, קשר של חיים חורז את הכל

9:40 דק'
+

ארץ ישראל ז'5 - משפט הארץ

המשפט הישראלי האמיתי, הוא כח חיים הגנוז בתוכנו, שמאיר דוקא בארץ ישראל

8:25 דק'
+

ארץ ישראל ז'6 - שינוי שיטת המשפט

שינוי שיטת המשפט במדינתנו, יחזיר אותנו לחיי מוסר ישראליים טבעיים, בהם אדם לאדם חבר

7:46 דק'
+

ארץ ישראל ז'7 - אנחנו עם מיוחד

אנחנו עם מיוחד, עם אידיאל אלוקי מיוחד, ובואו נפסיק להתנצל על כך

8:43 דק'
+

ארץ ישראל ח'1 - השלהבת הישראלית

הגדרה מדוייקת של המאפיין הראשי לישראליות, מכוננת גישה נכונה לחיים

8:22 דק'
+

ארץ ישראל ח'2 - המנוע הישראלי

סוד המנוע הישראלי המיוחד, אשר שימר במשך הגלות הארוכה את תקותנו וגעגועינו לירושלים הבנויה

9:08 דק'
+

ארץ ישראל ח'3 - הגעגוע לקיום מצוות

הגעגוע לקיום המצוות, טבוע בלב כל יהודי גם כשנראה רחוק מיהדות, ומתחבר לקדושת ארץ ישראל

62:29 דק'
+

אסתר ב' - החלום הציוני

בבסיס כל סיפור המגילה, משתה אחשוורוש, שלא היה אלא מסיבה לזלזול בחלום הציוני של השיבה לארץ ישראל, כפי שהובטח בנבואת ירמיהו

58:24 דק'
+

פרשת בחוקותי – התעמלות ירושלמית

הגוף הישראלי נושא עליו את השראת השכינה וקדושתו כה גדולה עד שפיתוחו וחיזוקו יביא את הגאולה לעולם

51:48 דק'
+

פרשת שלח – זבת חלב ודבש

לארץ ישראל יש כח מיוחד של הוצאת הטוב מן הרע הפיכת המר למתוק והחושך לאור וזהו בעצם סוד היכלו של משיח

41:19 דק'
+

פרשת שלח – וראיתם את הארץ

אפשר לגור בארץ ולא לראותה כי לארץ ישראל יש אור פנימי המאיר רק את עיני המסתכל הראוי לראותה בראיה רוחנית בהירה

49:59 דק'
+

פרשת שלח – נסיכי אדם

מצות ניסוך היין באה לתקן את הנזק של חטא המרגלים שפגע בהתגלות האור של ארץ ישראל ובהופעת ההרמוניה הארץ ישראלית

47:31 דק'
+

מסעי - גבולות חיים

אורות חיים גנוזים במקומות ומחיים אור ישראל, בכל רגב מאדמת ארץ ישראל יש אור יחודי המכוון לחלק מיוחד בתורה ובחיי ישראל

57:24 דק'
+

פרשת דברים – באר החיים הטובים

כל המצוות ניתנו לקיימן בארץ ישראל ואפילו המלאכה הנעשית בארץ מתקנת את העולם ולכן כאן יש ללכת לעבודה באורות

60:44 דק'
+

פרשת דברים – ירדן ירחו

מדוע בתורה היא נקראת ירחו ובנביא יריחו, למה יהושע כובשה בשבת ומחרימה, מדוע עיקר הירדן הוא מול יריחו, סוד מנעולה של הארץ

50:05 דק'
+

פרשת דברים – ירושת הארץ

מצות כיבוש וישוב ארץ ישראל עומדת במרכז עבודת ד' בדורנו אך מי מאומות העולם שאינו מורד בשלטוננו על הארץ יוכל לשבת כאן

60:24 דק'
+

פרשת ואתחנן – אהבת ד'

באנו לארץ ישראל המסוגלת לאהבת ד', אבל מחוסר לימוד פנימיות, עדיין איננו יודעים שאהבת ד' היא הגילוי של עצם פנימיות חיינו

47:14 דק'
+

פרשת ניצבים – קיבוץ גלויות וראש השנה

מעיין התשובה גנוז באדמת ארץ ישראל, חולשה בקיבוץ גלויות בתוספת 800 אלף יורדים מצריכים תשובה ארץ ישראלית

49:26 דק'
+

פרשת לך לך – ארצות החיים

הגדרת החיים של יהודי אינה מסתיימת בנשמתו וגופו אלא באדמת ארץ ישראל שתחת רגליו שהיא אשר מחיה בו את נשמתו האלוקית

52:48 דק'
+

פרשת לך לך - מצוות התלויות בארץ

כל מצוות התורה תלויות בארץ ישראל אבל התלויות בארץ הן יסוד הכל בחינת "קרקע" התורה והשאר הן בחינת "מטלטלין"

47:01 דק'
+

פרשת תולדות – שכון בארץ

גויים יכולים לגור בארץ אם אינם מורדים במדינה אבל אנחנו צריכים לשכון בארץ להתחבר לעומק חייה לאור השכינה המאיר בה

+

נחל יב"ק - גדלות בתוך הקטנות

מדוע דוקא כשעובר יעקב אבינו את נחל יב"ק נטפל אליו שרו של עשיו?

39:50 דק'
+

פרשת בא – מכת חושך

ממתי אפשר למשש חושך? מדוע קפאו המצרים במקומם? סוד האור המביא להתעלות העולם ומתגלה דוקא באוירה של ארץ ישראל

48:28 דק'
+

פרשת תרומה – ועשו לי מקדש

הבשורה הגדולה של בית המקדש היא דוקא באחיזת השכינה האלוקית שמעל כל הגשמה בממשות הריאלית הארצית

39:58 דק'
+

פרשת שלח – עזות דקדושה

כשארץ ישראל מאירה בתוכנו באורות גדולים אסור ליפול לענווה מטופשת מוכרחים לגלות את האור גם אם נצטרך לנהוג בעזות

37:39 דק'
+

פרשת בלק - המאבק על השראת השכינה

אור ד' שוכן עלינו ממש בממשותנו הארצית הפרטית והציבורית ועומד במרכז המאבק על אופיה היהודי של מדינתנו

46:27 דק'
+

פרשת עקב – טיול בארץ ישראל

תכונותיה של ארץ ישראל פירותיה מעיינותיה נופיה והאקלים שלה מסייעים להתגלות אור ד' ותורתו בתוכנו. צאו לטייל בארץ

45:38 דק'
+

פרשת ראה – הר הבית סלע קיומנו

שיא האמונה היהודית ושורש הקיום היהודי מחוברים נצחית לקדושה שבמימד המקום המתגלה יחודית בקדושת הר הבית

47:40 דק'
+

פרשת שופטים – המקום

חזרנו לארץ ישראל אבל עוד לא באמת עיכלנו את חשיבות המקום להארת אור ד' בתוכנו ובכלל זה לבהירות החשיבה המשפטית שלנו

49:50 דק'
+

פרשת חיי שרה – עובר לסוחר

פתח גן עדן שבמערת המכפלה הוא הפתח לחיבור עם ישראל אל הנשמה היהודית שלו והארת אור האידיאל האלוקי במדינת ישראל

new balance uk jordan trainers Adidas Stan Smith uk nike free 5.0 uk oakley sunglasses uk timberland boots uk nike air max sale saucony trainers Longchamp uk adidas football boots uk polo shirts uk louis vuitton uk adidas neo uk nike air force 1 uk cheap ray bans uk hollister uk balenciaga trainers nike trainers uk adidas trainers Adidas Superstar uk nike football boots uk nike air force uk puma uk abercrombie and fitch uk gucci belt uk nike shox uk jimmy choo uk nike blazers uk giuseppe zanotti uk adidas tubular uk