בית המדרש

49:11 דק'
+

573. פסח – כורך שלום ישראלי

יחד עם אור הגאולה ההולך וזורח במדינת ישראל יש גם מרירות של מחלוקות קשות אשר צריך לדעת להמתיקן למען אחדות ישראל ומדינתו

5:11 דק'
+

1743. אורות התחיה נח'6 – יצאנו ממצרים

משפחת ישראל שבה לארצה

5:07 דק'
+

1742. אורות התחיה נח'5 – אש זרה

עבודה זרה מביאה אכזריות ומלחמות

5:10 דק'
+

1741. אורות התחיה נח'4 – תאוות השליטה

מתעקשים לתפוס בבלתי נתפס

5:13 דק'
+

1740. אורות התחיה נח'3 – הציבור המרווה

שלום סבלנות וערות רוחנית

5:05 דק'
+

1739. אורות התחיה נח'2 – הגישה הנכונה

לדעת שאין תפיסה בקודש

5:09 דק'
+

1738. אורות התחיה נח'1 – להתחמם מרחוק

הבלתי נתפס מאיר לנתפס

5:03 דק'
+

1737. אורות התחיה נז'3 – ספר הזוהר

רזי תורה מפתח לגאולה ברחמים

4:58 דק'
+

1736. אורות התחיה נז'2 – הרזים מעלים

הרזים עצמם פותחים שערים

5:09 דק'
+

1735. אורות התחיה נז'1 – הסתגלות להקשבה

רזי תורה דוחפים להקשבה

5:12 דק'
+

1734. אורות התחיה נו'5 – העולם יכיר

התגלות אור נשמתנו תעורר כבוד

48:09 דק'
+

572. פרשת פקודי – אבן האודם

מדוע מתחילים אבני חושן המשפט דוקא באבן אדומה? מה פשר הדגש הראשוני על מדת הדין? ומה זה אומר לנו היום במדינתנו?

5:07 דק'
+

1733. אורות התחיה נו'4 – ישראל יתרוממו

יתעלו יתגברו ויוכשרו לגאולה

5:07 דק'
+

1732. אורות התחיה נו'3 – קבוע ורגיל

לשקוע ולהתרגל ללימוד רזי תורה

5:11 דק'
+

1731. אורות התחיה נו'2 – נפלאות הנשמה

עוצמתה הפלאית של נשמתנו

5:10 דק'
+

1730. אורות התחיה נו'1 – חופש לנשמה

צריך לתת חופש גמור לנשמה שלנו

5:18 דק'
+

1729. אורות התחיה נה'7 – גאולה כפולה

חיבור נסתר ונגלה גאולת גוף ונשמה

4:54 דק'
+

1728. אורות התחיה נה'6 – קץ החתום

המהלך הישראלי נסתר מעין הישראלים

5:04 דק'
+

1727. אורות התחיה נה'5 – תקומת המדינה

אור ד' הפנימי מתגלה בשיבת ציון

4:59 דק'
+

1726. אורות התחיה נה'4 – מבבלי לירושלמי

נשמות נפתחות וסברות מתעמקות

50:01 דק'
+

571. פורים – המגילה של הרב קוק

מגל י"ה, גמל י"ה, לגימה, קורח, שאול, בלעם ועוד, כל אלה בדרשה הגאונית של הראי"ה קוק על מגילת אסתר. מיוחד לפורים

5:10 דק'
+

1725. אורות התחיה נה'3 - התקרבות לרזים

הנגלה מתקרב באופיו לתורת הרז

5:12 דק'
+

1724. אורות התחיה נה'2 - אחדות הרוחניות

חיבור נגלה ונסתר חלק מהגאולה

5:11 דק'
+

1723. אורות התחיה נה'1 - התפשטות ודקדקנות

הנסתר מתפשט והנגלה מדקדק

5:11 דק'
+

1722. אורות התחיה נד'7 - לעורר ולעדור

לגלות לישראל את קדושת מדינתו

5:06 דק'
+

1721. אורות התחיה נד'6 - התפתחות איטית

אט אט חוזר העם להכרת עצמו

49:45 דק'
+

570. פרשת תרומה – מזבח חדש

רשת נחושת הקיפה את מזבח הנחושת שהיה במשכן אבל במזבח שבנה שלמה בבית המקדש היא לא היתה. מדוע? סוד מכבר הנחושת

5:19 דק'
+

1720. אורות התחיה נד'5 – שקיקה לעצמיות

שאיפת עצמיות תחזיר בתשובה

5:05 דק'
+

1719. אורות התחיה נד'4 – השכלה וכפירה

חלושי נפש חשבו שזו נאורות

5:14 דק'
+

1718. אורות התחיה נד'3 - ריכוך הקליפה

גניבת הערכים מישראל ריככה

5:15 דק'
+

1717. אורות התחיה נד'2 – חיקוי בלבד

האומות ניסו לחקות את ישראל

5:09 דק'
+

1716. אורות התחיה נד'1 – רק ישראל

ישראל מסוגלים לקבלת תורת השם

48:46 דק'
+

569. פרשת משפטים – משפט הארץ

דיינים סומכים דוקא בארץ בתי דין מעמידים בכל השערים דוקא בארץ. מה הקשר בין אדמת ארץ ישראל למשפט הישראלי?

5:14 דק'
+

1715. אורות התחיה נג'5 – מקשקשת כזוג

בכל הישראליות מתגלה רוח הקודש

5:12 דק'
+

1714. אורות התחיה נג'4 – מחשבה אלוקית

גם בנפילות מתגלה אור ד' בישראל

5:12 דק'
+

1713. אורות התחיה נג'3 – התחיה בזמננו

מדינת ישראל המשך למהלך הכולל

5:05 דק'
+

1712. אורות התחיה נג'2 – מראש צורים

מהאבות מעמד הר סיני ודוד המלך

5:04 דק'
+

1711. אורות התחיה נג'1 – ריכוז האור

אור ד' מתרכז ומתגלה בכנסת ישראל

47:00 דק'
+

568. פרשת יתרו – בית חיינו

איך שומרים על צורתנו הרוחנית בתוך נהר החיים המשתולל המנסה לסחוף אותנו לאלף כיוונים שונים שאינם יעודנו האמיתי

5:14 דק'
+

1710. אורות התחיה נב'2 – מלכות עולמים

מלכות נצח בנויה על טוב אמיתי

5:08 דק'
+

1709. אורות התחיה נב'1 – סיבה טובה

טוב עושים רק באמצעים טובים

5:07 דק'
+

1708. אורות התחיה נא'5 – אור חדש

אור חדש יאיר מתוך נשמות ישראל

5:03 דק'
+

1707. אורות התחיה נא' 4 – החוצפה מנקה

הקב"ה מנקה תפיסות מוטעות

5:17 דק'
+

1706. אורות התחיה נא'3 – התישבות וריבונות

לדעת איזה ערך חשוב יותר

49:52 דק'
+

567. פרשת בשלח – אשמורת הבוקר

מדוע מכה הקב"ה את המצרים דוקא בהשכמת הבוקר? למה זה חשוב? מה יש בשעות האלה של סיום הלילה ותחילת היום?

5:07 דק'
+

1705. אורות התחיה נא'2 – דעת מנהיגה

גאולה עושים בדעת זכה ובהירה

5:03 דק'
+

1704. אורות התחיה נא'1 – אמונה מדוייקת

טעויות באמונה מעכבות גאולה

5:14 דק'
+

1703. אורות התחיה נ'9 – אור הגנוז

המציאות הארצית והשמימית תתעלה

5:10 דק'
+

1702. אורות התחיה נ'8 – הדודים יתאחדו

תפארת תאיר למלכות מחדש

5:08 דק'
+

1701. אורות התחיה נ'7 – יעשה חיל

עשייה שמושכת אורות מהאינסוף

49:35 דק'
+

566. פרשת בא – תתיר צרורה

מדוע בני ישראל צריכים לקחת את משארותם צרורות בשמלותם על שכמם? נגמרו החמורים? סוד העצמת שאר הרוח הישראלי

5:12 דק'
+

1700. אורות התחיה נ'6 – המצב בגלות

בלי ארץ ישראל אין התקשרות

5:10 דק'
+

1699. אורות התחיה נ'5 – תפארת ומלכות

שבכתב בתפארת שבע"פ במלכות

5:12 דק'
+

1698. אורות התחיה נ'4 – הלכה כמותם

בעלי הלכה ופנימיות תורה יחדיו

5:06 דק'
+

1697. אורות התחיה נ'3 – מסמרות נטועים

קביעות הלכתית עם צמיחה נשמתית

5:09 דק'
+

1696. אורות התחיה נ'2 – תורה ושכינה

בנין הארץ מגלה השכינה בתורה

5:17 דק'
+

1695. אורות התחיה נ'1 – תורה וארץ

הופעת תורה תלויה בארץ ישראל

45:13 דק'
+

565. פרשת וארא – המהפכנים

מה עושה את משה ואהרון שני גדולי תורה זקנים למהפכנים הגדולים שהוציאו את ישראל ממצרים. לדמותו של המהפכן הישראלי

5:20 דק'
+

1694. אורות התחיה מט'4 – לומר תודה

להתחבר למקור החיים בשמחה

5:08 דק'
+

1693. אורות התחיה מט'3 – התהפכות לטובה

סגולת משיח להפוך לטוב

5:02 דק'
+

1692. אורות התחיה מט'2 – ודאות הטוב

ראייה כוללת משנה תמונה

5:05 דק'
+

1691. אורות התחיה מט'1 – הטוב הגמור

אור משיח מגלה שהכל טוב

47:24 דק'
+

564. פרשת שמות – בתיה בת פרעה

מדוע בחר הקב"ה לגדל את משה מושיעם של ישראל דוקא בתוך הארמון אצל הבת של פרעה המשעבד האכזר ועל שולחנו

5:13 דק'
+

1690. אורות התחיה מח'4 – תורה משמים

שפע אלוקי בתוך התורה

5:12 דק'
+

1689. אורות התחיה מח'3 – נותן התורה

בכל יום היא ניתנת מחדש

5:11 דק'
+

1688. אורות התחיה מח'2 – חידוש תמידי

מציאות שמתחדשת כל הזמן

5:11 דק'
+

1687. אורות התחיה מח'1 – המשכת היצירה

תורה בוראת את העולם

45:50 דק'
+

563. פרשת ויחי – תפתחו את העיניים

נסתמו עיני ישראל ונסתמו עיני יעקב שכבדו מזוקן ובכל זאת הוא רואה, מה פשר סתימת ופתיחת העיניים ואיך זה קשור לגאולתנו

5:13 דק'
+

1686. אורות התחיה מז'5 – אחר כתלנו

להכין שיבת עם ישראל לעצמו

4:59 דק'
+

1685. אורות התחיה מז'4 – גוף בריא

המשיג הרוחני זקוק לגוף חזק

5:18 דק'
+

1684. אורות התחיה מז'3 – דרושה הסברה

איך לממש גדולה נשמתית

5:05 דק'
+

1683. אורות התחיה מז'2 – כפירה כבריחה

כופרים בגדלות נשמתם שלהם

5:11 דק'
+

1682. אורות התחיה מז'1 – גדולה נשמתית

דור של הבנה נשמתית גדולה

5:13 דק'
+

1681. אורות התחיה מו'4 – חול ישראלי

כל מה שבונה חומריות ישראל

49:15 דק'
+

562. פרשת ויגש – שירת חיי רבינו

התבוננות בדרכו המיוחדת של הרב חיים דרוקמן זצ"ל - אהבתו המוחלטת לכלל ישראל, הנהגתו הציבורית והסנגוריה על הכלל

5:26 דק'
+

1680. אורות התחיה מו'3 – יהיה אור

האור שבתקופתנו יתברר בעתיד

5:13 דק'
+

1679. אורות התחיה מו'2 – הקודש שבחול

עילאי יותר ופחות נרגש בפועל

4:58 דק'
+

1678. אורות התחיה מו'1 – למעלה מהמלאכים

היותר עילאי יותר יורד לחול

4:52 דק'
+

1677. אורות התחיה מה'4 – טהור מטמא

מתוך הבלבול יצא אור קודש בהיר

4:53 דק'
+

1676. אורות התחיה מה'3 – השמרים ישקעו

התסיסה תסתיים והיין יצטלל

49:41 דק'
+

561. חנוכה ופרשת מקץ – הגיע זמן פרסום

מדוע בפסח מצוה לספר על הנס ובחנוכה מצוה לפרסם את הנס? ובכלל, מה הערך הגדול בסיפור ופרסום?

5:09 דק'
+

1675. אורות התחיה מה'2 – להאחז באדמה

יהדות זקוקה לחיבור אל החומר

5:07 דק'
+

1674. אורות התחיה מה'1 – שמרים משמרים

הרשעים הם שמרי הצדיקים

4:56 דק'
+

1673. אורות התחיה מד'3 – חידוש החמריות

השיבה לחומר חוללה סופות

5:05 דק'
+

1672. אורות התחיה מד'2 – חוסן ישראל

התברר שחוסן ישראלי בא מתורה

5:14 דק'
+

1671. אורות התחיה מד'1 – מקובלים אנו

החילוניות וריפויה חלק מהגאולה

49:41 דק'
+

560. פרשת וישב – הסברה נכונה

ידע ועמדת כח ואפילו שליחות אלוקית לא יספיקו להביא גאולה אם לא נדע להסביר את עומק התורה והדרך כך שיתקבלו בלבבות

5:07 דק'
+

1670. אורות התחיה מג'5 – דוד בעצמו

דוד מלך ישראל חי וקיים גם בדורנו

5:10 דק'
+

1669. אורות התחיה מג'4 – פעפוע לאומי

באגודה אחת יושפע הטוב מצד לצד

5:22 דק'
+

1668. אורות התחיה מג'3 – כוחות התיקון

אור משיח רזי תורה ולמוד אמונה

5:17 דק'
+

1667. אורות התחיה מג'2 – רוח מתוקן

תורה ומצוות מתקנים את הרוח

5:12 דק'
+

1666. אורות התחיה מג'1 – נפש מתוקנת

בריאות הפועלים למען כלל ישראל

47:45 דק'
+

559. פרשת וישלח – השמש הגדולה

השמש שקעה לפני הזמן בשבילו וזרחה לפני הזמן בשבילו, כך זה אצל יעקב אבינו שרומם את החומר עד שהפכו לרוחניות מתוקנת

5:20 דק'
+

1665. אורות התחיה מב'2 – להחיות הלאומיות

להיות מכלל בוני האומה

5:11 דק'
+

1664. אורות התחיה מב'1 – לאומיות רעננה

התורה תתמזג בלאומיות

5:23 דק'
+

1663. אורות התחיה מא' – נשמות נידחות

קיבוץ נידחים תהליך מורכב

5:14 דק'
+

1662. אורות התחיה מ' – ותשוב התורה

זה הזמן לשיבת תורה לישראל

5:06 דק'
+

1661. אורות התחיה לט'3 – גילוי הרזים

החוצפה סייעה בעקיפין לגילוי

49:48 דק'
+

558. פרשת ויצא – רחל הקטנה

מדוע מתנדב יעקב לעבוד שבע שנים? למה מתעקש לבן להשיא לו את לאה? אז מה אם רחל היא הקטנה? סוד המהלך הישראלי

5:18 דק'
+

1660. אורות התחיה לט'2 – הארה גדולה

אור תורה פנימי ינקה הכל

5:05 דק'
+

1659. אורות התחיה לט'1 – חוצפה שונה

חילוניות בדורנו שונה מבעבר

5:04 דק'
+

1658. אורות התחיה לח'2 – חכמה עליונה

הלימוד יבוא משיר חדש

5:12 דק'
+

1657. אורות התחיה לח'1 – תיקון הקנאה

חכמה שבאה מקנאה תסולק

5:11 דק'
+

1656. אורות התחיה לז'3 – לא ימושו

נצחיות האור שבלבבות ישראל

5:08 דק'
+

1655. אורות התחיה לז'2 – נשמות צמאות

מבטלות ספרות שאינה ראויה

50:30 דק'
+

557. פרשת תולדות – נזיד עדשים

מדוע עושה התורה ענין מזה שיעקב מבשל, למה עשיו כל כך מדוכא, ואיך מתבצעת עסקת הרת עולם וגורלית כ"כ סביב תבשיל עדשים?

5:07 דק'
+

1654. אורות התחיה לז'1 – הספרות תתקדש

להרים את היסוד הרוחני

5:12 דק'
+

1653. אורות התחיה לו'5 – והלכו גאולים

לבוא מן הקדושה אל הספרות

5:12 דק'
+

1652. אורות התחיה לו'4 – סופר אמתי

השפע בא מטוהר רוח וגבורת נשמה

5:12 דק'
+

1651. אורות התחיה לו'3 – מלאות וחסרון

לחוש שלימות וחסרון יחדיו

5:14 דק'
+

1650. אורות התחיה לו'2 – עמל הסופר

לטהר מדותיו מעשיו ועולמו הפנימי

5:07 דק'
+

1649. אורות התחיה לו'1 – סופר מצליח

מוכרח להתחבר לקדושת נשמתו

50:10 דק'
+

556. פרשת וירא – השריטה הלאומית

המלאך המבשר לאברהם על הולדת יצחק עושה שריטה בכותל וגם משה נוהג כך כשהוא מבשר לפרעה על מכת ברד. מה הענין?

5:23 דק'
+

1648. אורות התחיה לה'10 – ונתתי צבי

גבורה חומרית מעולה ומזוככת

5:10 דק'
+

1647. אורות התחיה לה'9 – בריאות ישראלית

אנחנו חוזרים להיקף הגדול

5:12 דק'
+

1646. אורות התחיה לה'8 – הגבלה ופתוח

להגביל חיוב הטבילה ולפתחה

5:05 דק'
+

1645. אורות התחיה לה'7 – הגלות דלדלה

דלדול רגש ודמיון ייתר טבילה

5:18 דק'
+

1644. אורות התחיה לה'6 – טבילת עזרא

קישר הכל למקדש וחייב טבילות

49:44 דק'
+

555. פרשת לך לך – אמונה בלי אינטרסים

פוליטיקה שמתנהלת כמסחר של אינטרסים היא בדיוק התרבות הכנענית בה נלחם אברהם אבינו עד לניצחון הגדול

5:20 דק'
+

1643. אורות התחיה לה'5 – המקוה בחסידות

החסידות דרשה טבילה יומית

5:08 דק'
+

1642. אורות התחיה לה'4 – דברי כאש

לימוד הגמרא מטהר כמקוה

5:15 דק'
+

1641. אורות התחיה לה'3 - אזור הסיכון

אור גדול ומקיף צריך שמירה

5:10 דק'
+

1640. אורות התחיה לה'2 – המקדש מקיף

מאצילות ההשכלה עד לבשר ודם

5:09 דק'
+

1639. אורות התחיה לה'1 – טהרת המקיף

המקיף הגדול צריך טהרה גדולה

49:42 דק'
+

554. פרשת נח – הגרעין האיראני

כשאין לנו נביא אנו נאלצים לנסות ולבחון מה הקב"ה אומר לנו באמצעות האיום האיראני מתוך לימוד תורה והתבוננות לאומית פנימית

5:24 דק'
+

1638. אורות התחיה לד'7 – הולכת ומיטהרת

קדושת הגוף מתעלה למעלתה

5:13 דק'
+

1637. אורות התחיה לד'6 – בכל דרכיך

הקב"ה מופיע בכל עסקי החיים

5:01 דק'
+

1636. אורות התחיה לד'5 – שניהם כאחד

פנימיות רוחנית וחיצוניות גופנית

5:03 דק'
+

1635. אורות התחיה לד'4 – מעלה השכינה

חיזוק הגוף הישראלי כלי לשכינה

5:08 דק'
+

1634. אורות התחיה לד'3 – יצחקו הנערים

חזוק הכח והרוח בשביל האומה

42:45 דק'
+

553. פרשת בראשית – חופים וגעגועים

כשנדמה לאדם שהגיע אל החוף ונגמרה הקרקע היציבה מתחת לרגליו דוקא אז הוא הזמן להתחדש מבראשית באור חדש וגדול

50:54 דק'
+

552. סוכות – עריכת נר לבן ישי

מדינת ישראל זקוקה לתורה שערוכה למערכה הציבורית ופתרון בעיותיו של הדור מתוך מבט עמוק אמוני ואחראי אל מערכת הדורות

5:26 דק'
+

1633. אורות התחיה לד'2 – מקובלים וחיילים

שפע רוחני צריך כלים ולהיפך

5:12 דק'
+

1632. אורות התחיה לד'1 – מהפכת הראי"ה

הרב קוק מחזיר תורה שאבדה

5:19 דק'
+

1631. אורות התחיה לג'4 – שרירים חזקים

תשובה שלימה כוללת גוף חסון

5:05 דק'
+

1630. אורות התחיה לג'3 – האמונה בארץ

להתחזק באמונת אור ד' שבארץ

5:06 דק'
+

1629. אורות התחיה לג'2 – בשר קודש

הגוף הישראלי קדוש לא פחות מרוחו

4:51 דק'
+

1628. אורות התחיה לג'1 – תביעתנו הגופנית

שיבת העוצמה הישראלית הגופנית

5:18 דק'
+

1627. אורות התחיה לב'4 – חבלי משיח

למרות הבלבול זכות להיות בדור הזה

5:18 דק'
+

1626. אורות התחיה לב'3 – הכל קודש

שיבת ציון כולה אלוקית בפנימיותה

50:04 דק'
+

551. פרשת ניצבים וראש השנה – ראש השנה בארץ ישראל

התורה מזכירה את ראש השנה כחלק מתיאור שבחה של ארץ ישראל שעיני השם אלוקינו בה. מדוע?

5:13 דק'
+

1625. אורות התחיה לב'2 – חוסר מודעות

דור שאינו מודע למתרחש בנשמתו

5:09 דק'
+

1624. אורות התחיה לב'1 – גאולה בתוכנו

הגאולה מתקדמת בתוכיותנו

5:16 דק'
+

1623. אורות התחיה לא'8 – לאומיות מתקנת

עם כל בלבוליה תתקן ותתוקן

5:13 דק'
+

1622. אורות התחיה לא'7 – כהר פרצים

כח חיים פנימי ישראלי פורץ מתוכנו

5:05 דק'
+

1621. אורות התחיה לא'6 – אומץ וכח

המורך ודלדול הכח מעכבים גאולה

50:04 דק'
+

550. פרשת כי תבוא – סוד ההצלחה

תפיסת הצלחה מוטעית גורמת לאנשים להיות עצובים על כי אושרם נתון בידי אחרים, אבל באמת לאושרנו הצלחתנו בידינו

5:13 דק'
+

1620. אורות התחיה לא'5 – כינון האמונה

הופעת רוחנו תכונן האמונה בעולם

5:11 דק'
+

1619. אורות התחיה לא'4 – הרוח המיוחד

הרוח היחודי לישראל הולך ומופיע

5:12 דק'
+

1618. אורות התחיה לא'3 – סדרי חיינו

התעצמותנו תשיב סדרי ציבור יהודיים

5:13 דק'
+

1617. אורות התחיה לא'2 – מעומק טבענו

מעומק הבנין הגשמי תאיר מהותנו

5:09 דק'
+

1616. אורות התחיה לא'1 – הבנין הלאומי

בנין המדינה מעורר את נשמתנו

48:31 דק'
+

549. פרשת כי תצא – לאהוב את האויב?

לתופעת הרוח האוניברסלית שתוקפת את הלאומיות הישראלית מבפנים יש שורשים עמוקים בנשמתנו שאנו חייבים להכיר

5:38 דק'
+

1615. אורות התחיה ל'8 – הרוח הצעיר

אבות ובנים יחדיו להבאת הגאולה

5:27 דק'
+

1614. אורות התחיה ל'7 – נצחון אמתי

הגשמיות עצמה תובעת קדושה

5:11 דק'
+

1613. אורות התחיה ל'6 – יציאת רומי

גאולת הקדושה המדינית המעשית

5:13 דק'
+

1612. אורות התחיה ל'5 – מבשר שלום

אליהו מחבר את הקדושה והטבע

5:16 דק'
+

1611. אורות התחיה ל'4 – אליהו והטבע

אליהו מתקן עולם העשיה הגשמי

50:07 דק'
+

548. פרשת שופטים – השמאל במשנת הראי"ה

תורת הרב קוק מלאה באוצרות שטרם נלמדו. כך לדוגמא החזון שנכתב מראש להסברת תופעת השמאל בישראל

5:18 דק'
+

1610. אורות התחיה ל'3 – לחמנו וניצחנו

רוח ישראל ניצח הגשמיות הגויית

5:08 דק'
+

1609. אורות התחיה ל'2 – חזרה לאיזון

זריחה ארץ ישראלית מרפאה

5:16 דק'
+

1608. אורות התחיה ל'1 – הנני רואה

הרב רואה גילוי אור חיי אליהו

5:11 דק'
+

1607. אורות התחיה כט'2 – התחיה הלאומית

עם התחיה חוזר היופי הגשמי

5:05 דק'
+

1606. אורות התחיה כט'1 – היופי שבגשמיות

השמימי שבגשמי נעלם בגלות

35:47 דק'
+

547. פרשת ראה – בנים אתם

הקדושה הישראלית היא קדושה עצמית השוכנת בעצם נשמותינו. מתוך ההבנה היסודית הזו אנו באים לאהבת ישראל ללא שום תנאים.

5:11 דק'
+

1605. אורות התחיה כח'4 – בקרבך קדוש

האדם חש בקרבו את הקדושה

5:13 דק'
+

1604. אורות התחיה כח'3 – המלחמה חודלת

השכלה פנימית מחברת הכל

5:14 דק'
+

1603. אורות התחיה כח'2 – הקדושה שבטבע

הקדושה העליונה מתחברת לארץ

5:09 דק'
+

1602. אורות התחיה כח'1 – הלוחמת בטבע

בגלות הקדושה לוחמת בגשמיות

38:50 דק'
+

546. פרשת עקב – סייעתא דשמיא

ההבחנה בין תפיסת "הקומבינות" המצרית לעומת התפיסה האמונית הארץ ישראלית, היא המפתח לקידום הגאולה גם בדורנו

5:24 דק'
+

1601. אורות התחיה כז'2 – הופעה כוללת

מדינת ישראל תכליל רוח ומעשה יחד

5:17 דק'
+

1600. אורות התחיה כז'1 – ענין מעשי

התעלות רוחנית מחזקת את הענין במעשה

5:19 דק'
+

1599. אורות התחיה כו'2 – ישועה קרובה

מתוך הנשמה עולה אמונת הגאולה

5:10 דק'
+

1598. אורות התחיה כו'1 – נולדים מחדש

עם ישראל כמו נולד מחדש בארץ

5:12 דק'
+

1597. אורות התחיה כה' – רצוף אהבה

בתוך הויכוחים והמריבות שוכנת אהבה

49:30 דק'
+

545. פרשת ואתחנן – אתה הראת

התגלות הקב"ה בישראל ובעולם בכלל נתונה בידי ישראל אשר נבראו להפיץ את אור ד' בתוך המציאות הארצית ולשמח את הכל

5:20 דק'
+

1596. אורות התחיה כד'6 – בסבלנות רבה

כאב אשר מוליך את בנו הקטן לאט

5:11 דק'
+

1595. אורות התחיה כד'5 – להכריז תשובה

באהבה נקרב את כולם לתשובה

5:09 דק'
+

1594. אורות התחיה כד'4 – שקויי אהבה

נחבק בזרועות אהבה כל נשמה יהודית

46:24 דק'
+

544. פרשת דברים – לא תגורו

הישראליות מחייבת עמידה בגאון וללא מורא משום שרק כך יתגלה אור השם בארץ ומלכות ישראל בארצו תכון לעולם להיות לאור עולם

5:21 דק'
+

1593. אורות התחיה כד'3 – הנקודה הכללית

לגלות בכל יהודי את כללות ישראל

5:09 דק'
+

1592. אורות התחיה כד'2 – שריגי האילן

כולנו שריגים מעץ החיים הכלל ישראלי

5:08 דק'
+

1591. אורות התחיה כד'1 – שיריים לכלל

אשרי החושב עצמו שיריים לכלל

5:11 דק'
+

1590. אורות התחיה כג'2 – וכרמנו סמדר

הרחוקים אהבתם הלאומית בוסרית

5:15 דק'
+

1589. אורות התחיה כג'1 – לאומיות ותורה

אהבה לאומית מביאה לאהבת תורה

49:28 דק'
+

543. פרשת מסעי – להתלהב מחדש

התלהבות לאומית באה מתוך זרימה בריאה של חיי האומה בנשמתה הפנימית. אז לאן נעלמה ההתלהבות ואיך משיבים אותה

5:25 דק'
+

1588. אורות התחיה כב'4 – הקודש המקורתי

לחבר הלאומיות למקורה בקודש

5:30 דק'
+

1587. אורות התחיה כב'3 – ליקוט ניצוצות

בשיבתנו שבים האורות לארצנו

5:23 דק'
+

1586. אורות התחיה כב'2 – פזורי האמונה

עם פיזורנו התפזרו האורות בתבל

5:23 דק'
+

1585. אורות התחיה כב'1 – אש קודש

בנין שתי הקומות קודש וחול יחד

5:35 דק'
+

1584. אורות התחיה כא'11 – זרעו בחיים

קדושת חיי אבות נצחית בתוכנו

46:54 דק'
+

542. פרשת מטות – גלעד אתה לי

המלך מבית יהודה, אליהו אחאב ויפתח, ירושלים ובית המקדש, כולם מכונים גלעד כשזהו בעצם הכינוי של עבר הירדן. סודו של הגלעד

5:15 דק'
+

1583. אורות התחיה כא'10 – ייאמר בחשאי

גם כשהאור מסתתר הוא קיים

5:20 דק'
+

1582. אורות התחיה כא'9 – אהבה ויחוד

מאהבת ישראל קוראים את שמע

5:09 דק'
+

1581. אורות התחיה כא'8 – אוהב יעקב

הבחירה בישראל בלתי מותנית

5:16 דק'
+

1580. אורות התחיה כא'7 – נשמות מאחדות

עומק רוחני ומעשיות יחדיו

5:06 דק'
+

1579. אורות התחיה כא'6 – לדור אחרון

דור טוב מבפנים וביש מבחוץ

43:28 דק'
+

541. פרשת פנחס – המדינה היהודית

כדי להצליח במאבק על יהדותה של מדינת ישראל יש צורך בכוונון נפשי רוחני של המניע הפנימי מכוחו אנו יוצאים לפעולה

5:23 דק'
+

1578. אורות התחיה כא'5 – חובבי ציון

בבוני הארץ ודאי מתגלה האור

5:19 דק'
+

1577. אורות התחיה כא'4 - משימים שלום

גילוי אור הקודש שבכל יהודי

5:08 דק'
+

1576. אורות התחיה כא'3 – אומה אחדיית

אין עוד אומה שנשמתה אחת

5:08 דק'
+

1575. אורות התחיה כא'2 – יראי אמת

לירא את ד' ולשמור על אחדות

5:14 דק'
+

1574. אורות התחיה כא'1 – עבודה אחדותית

עבודת ד' מתחילה מהכלל

42:02 דק'
+

540. פרשת בלק – תועפות ראם

ראיתם פעם ראם עף? אז מדוע ממשילה התורה את כח ישראל לנצח את האויב לתעופת הראם? ואיך זה קשור לקרניו הנאות והגבוהות

49:51 דק'
+

539. הציונות הדתית

סרטי תעמולה שקריים שמציגים באופן מעוות את הרב קוק ותורתו מזכירים לנו עד כמה חשוב לעשיית הגאולה שנדע היטב ומקרוב את תורת הרב

5:35 דק'
+

1573. אורות התחיה כ'2 – כולם צדיקים

תועלת עקיפה מהרשעים

5:21 דק'
+

1572. אורות התחיה כ'1 – בלי פירודים

אסור לעשות פירוד בישראל

5:22 דק'
+

1571. אורות התחיה יט'3 – אנוכי והילדים

הרב ותלמידיו פתחו שער

5:14 דק'
+

1570. אורות התחיה יט'2 – חיים אציליים

לא כולם חיים באצילות

5:18 דק'
+

1569. אורות התחיה יט'1 – שני טיפוסים

טיפוס מעשי וטיפוס רוחני

5:27 דק'
+

1568. אורות התחיה יח'8 – הקודש הכולל

קודש השכינה ממזג את הכל

5:18 דק'
+

1567. אורות התחיה יח'7 – עם אחד

המיזוג מציל מהפרזה ומאחד

5:22 דק'
+

1566. אורות התחיה יח'6 – הטוב שביחד

הקיזוז החברתי רק מעצים

5:16 דק'
+

1565. אורות התחיה יח'5 – חיבור הסיעות

בריאות הרמונית ועין טובה

5:22 דק'
+

1564. אורות התחיה יח'4 – סיבת המריבות

אמת נעדרת מייצרת עדרים

45:45 דק'
+

538. פרשת קורח – לעמוד לשרת

כשמשה רבינו אומר לבני לוי שהם זכו לעמוד לפני העדה לשרתם, מה הוא מתכוון? וכי בני לוי משרתים את הציבור או את ד'?

5:24 דק'
+

1563. אורות התחיה יח'3 – שלילת האחר

הפירוד מביא לשלילת האחר

5:27 דק'
+

1562. אורות התחיה יח'2 – הפירוד מחסר

בידוד והפרדה מביאים חסרון

5:19 דק'
+

1561. אורות התחיה יח'1 – שלושה כוחות

הקודש האומה והאנושיות יחד

5:28 דק'
+

1560. אורות התחיה יז'14 – כלי חיים

המצוות הן כלי קיבול לאור החיים

5:06 דק'
+

1559. אורות התחיה יז'13 – תורה מרובה

מדינת ישראל צריכה הרבה תורה

46:15 דק'
+

537. פרשת שלח – סולתה ושמנה

הפגיעה בארץ ישראל גרמה ירידה רוחנית שלתיקונה קיבלנו כמה מצוות וביניהן מנחת נסכים מסולת ושמן. איך היא קשורה לארץ?

5:12 דק'
+

1558. אורות התחיה יז'12 – דורשים לציון

בונים כדי לקלוט אויר הארץ

4:53 דק'
+

1557. אורות התחיה יז'11 – לעילא ולעילא

צמצום וגילוי של הבלתי נתפס

5:20 דק'
+

1556. אורות התחיה יז'10 – שאיפת התחיה

להחיות בנו אמונה ואהבה

5:23 דק'
+

1555. אורות התחיה יז'9 – טל תחיה

אמונה ואהבה יחיו את הכל

5:20 דק'
+

1554. אורות התחיה יז'8 – תרבותיים רשעים

חסרי יכולת לאהוב באמת

49:07 דק'
+

536. פרשת בהעלותך – אורות בלי גבול

משה רבינו מבקש רפואה למרים והקב"ה עונה לו בקל וחומר מפולפל. מדוע? סוד הגאולה המסתתר במעשה מרים הנביאה

5:22 דק'
+

1553. אורות התחיה יז'7 – הצדיק והארץ

מקום השכינה בארץ ישראל

5:27 דק'
+

1552. אורות התחיה יז'6 – הצדיק והשכינה

הצדיק מסייע להתחבר לשכינה

5:26 דק'
+

1551. אורות התחיה יז'5 – תורה ומצוה

תורה היא אהבה ומצוות אמונה

5:11 דק'
+

1550. אורות התחיה יז'4 - סתרי תורה

הפנימיות תרפא את ההשפעה הזרה

5:16 דק'
+

1549. אורות התחיה יז'3 – השנאה האירופית

הכפירה המודרנית הביאה שנאה

5:19 דק'
+

1548. אורות התחיה יז'2 – עצם החיים

אהבה ואמונה זורמות בנשמותינו

5:06 דק'
+

1547. אורות התחיה יז'1 – אהבה ואמונה

שני אל"פים גדולים ויסודיים

49:25 דק'
+

535. שבועות – אל תיעלב

החוסן שמפגינה רות בעמידתה כחומה מול כל מביישיה בדרך להשלמת שליחותה הוא שיעור הכרחי וחשוב לכל פועלי הגאולה בישראל

5:29 דק'
+

1546. אורות התחיה טז'10 – איתן האזרחי

תורת אברהם אבינו מאירה לכל

5:09 דק'
+

1545. אורות התחיה טז'9 – הרעיון המקשר

הרעיון שמקשר את הכל לד'

49:48 דק'
+

534. יום ירושלים – גיא חזיון

מדוע ירושלים מכונה גיא חזיון בשעה שהיא דוקא יושבת על הר? מה פשר החזיון? ומה זה אומר באשר למאבק על כבוד ישראל בעיר הקודש

5:16 דק'
+

1544. אורות התחיה טז'8 – מדינת ישראל

גשמיות ישראל מתקנת הכל

5:12 דק'
+

1543. אורות התחיה טז'7 – בדרך יוסף

ללמוד החכמות מהאלוקות שבהן

5:15 דק'
+

1542. אורות התחיה טז'6 – עבודה שבחשאי

הצדיקים הפנימיים מתקנים

5:16 דק'
+

1541. אורות התחיה טז'5 – החכמות כולן

לגלות אור ד' שבכל החכמות

5:09 דק'
+

1540. אורות התחיה טז'4 – מלאכה כתורה

לרומם המלאכה כעין תורה

49:46 דק'
+

533. ל"ג בעומר – עלה למעלה עלה

אם תורתו של רשב"י היא תורה לאנשי מעלה אז איך היא אמורה להיות תורת הגאולה? איך בכלל מתחברת הקבלה עם בנין המדינה?

5:20 דק'
+

1539. אורות התחיה טז'3 – סילוק המארה

צדיק מסלק תחרות רעה בעבודה

5:09 דק'
+

1538. אורות התחיה טז'2 – להציל מהתוהו

על ידי העבודה מעלים ניצוצות

5:16 דק'
+

1537. אורות התחיה טז'1 – ברית המלאכה

עבודה בארץ ישראל מקור אור

5:40 דק'
+

1536. אורות התחיה טו'5 – קצב הפתיחה

יחס ישר בין התעלות לפתיחות

5:01 דק'
+

1535. אורות התחיה טו'4 – הצמצום בגלות

חסינות חלשה דורשת הגנה

49:38 דק'
+

532. פרשת בהר – המאבק על הארץ

מה יש באדמת ארץ ישראל, עד שהמחבלים בוחרים לאבד צלם אנוש בנסיון חסר סיכוי לעצור את יישובה על ידי ישראל?

5:25 דק'
+

1534. אורות התחיה טו'3 – הרחבת התחום

לא פריצה אלא התפשטות

5:12 דק'
+

1533. אורות התחיה טו'2 – כשהאור זורח

גדלות ישראל מאפשרת פתיחות

5:25 דק'
+

1532. אורות התחיה טו'1 – קדושה וברכה

גדלות ישראל בקדושה וברכה

5:24 דק'
+

1531. אורות התחיה יד'6 – דכאים וגבורים

מודעים לבעיות ורואים אורות

5:18 דק'
+

1530. אורות התחיה יד'5 – חזקו ואמצו

אור משיח מתנוצץ בחושך ומחזק

+

מאיפה מביאים שמחה

היציאה מהעצבות מתחילה בהבנה שהאדם איננו "כדורגל" של החיים. מצבו הנפשי נתון לגמרי בידיו. איך עושים את זה? מאיפה מביאים שמחה? על כך...

47:32 דק'
+

531. פרשת אמור זכרון ועצמאות – כבוד ישראל

חזרנו מהגלות כפופים ואנו צריכים ללמוד מהי גאוה לאומית, מדוע היא כל כך חשובה, ואיך קדושה מתחברת עם כבוד

5:21 דק'
+

1529. אורות התחיה יד'4 - חוצפה מנקה

התנגדות שמביאה להתעלות

5:22 דק'
+

1528. אורות התחיה יד'3 – באהבה מסותרת

פנימיות נשמתית מפותחת

5:32 דק'
+

1527. אורות התחיה יד'2 – אור האבות

חיי האבות חוזרים להאיר בנו

5:25 דק'
+

1526. אורות התחיה יד'1 – שריד מגדול

ערכו של שריד קטן מדבר גדול

5:32 דק'
+

1525. אורות התחיה יג'5 – ישועת ד'

בישועתנו כביכול אור ד' נושע

49:54 דק'
+

530. פרשת קדושים – צריך רק לרצות

מהו הסוד של קדושת ישראל, איך היא מתחברת לחיים, ומדוע דוקא רצון האדם תופס בקדושה הישראלית תפקיד כה מרכזי?

5:22 דק'
+

1524. אורות התחיה יג'4 – ירידת האור

התאמה לכלי הקיבול בגלות

5:25 דק'
+

1523. אורות התחיה יג'3 – חשכת הגלות

האור הנשמתי התקטן בגלות

5:11 דק'
+

1522. אורות התחיה יג'2 – לפי מעשינו

הארת השכינה תלויה בנו

5:18 דק'
+

1521. אורות התחיה יג'1 – תפארת ומלכות

מתוכן אלוקי לרצון האומה

5:12 דק'
+

1520. אורות התחיה יב'3 – תיקון האומות

מלאומיותנו יתוקנו האומות

47:52 דק'
+

529. פסח – צאו מהלחץ

הקב"ה הוציא אותנו לחרות מהלחץ של מצרים אז למה הגאולה עצמה נעשית גם היא בלחץ בחפזון עם מצות שלא החמיצו ובלי צידה לדרך

5:20 דק'
+

1519. אורות התחיה יב'2 – מעיין חיים

הלאומיות שלנו שפע השכינה

5:24 דק'
+

1518. אורות התחיה יב'1 – ברכו ד'

נטיתנו הלאומית שדה שברכו ד'

5:33 דק'
+

1517. אורות התחיה יא'14 – מנשמת הצדיקים

רוח התחיה בצדיקים

5:11 דק'
+

1516. אורות התחיה יא'13 – קורא לחיים

אנו נקראים להתגלות חיינו

5:13 דק'
+

1515. אורות התחיה יא'12 – בקומה זקופה

תורה זוקפת את קומתנו

49:22 דק'
+

528. פסח – כולנו מסובין

אכילה ושתיה בליל הסדר תוך כדי הסבה, מבטאת בפשטות חרות ישראלית, אך עומקה מגיע עד להתגלות אורו של מסובב הסיבות על ישראל

5:22 דק'
+

1514. אורות התחיה יא'11 – תורה וגבורה

גבורת ישראל באה מתורה

5:25 דק'
+

1513. אורות התחיה יא'10 – מצמיח ישועה

כל הישועות על ידי תורה

5:22 דק'
+

1512. אורות התחיה יא'9 – תורה גואלת

כח התורה גואל את ישראל

5:41 דק'
+

1511. אורות התחיה יא'8 – תורה וחכמה

לימוד תורה משפיע חכמה

5:12 דק'
+

1510. אורות התחיה יא'7 – התגלות האינסוף

הקב"ה מתגלה בתורה

49:55 דק'
+

527. פסח – הדרך אל החופש

כשרון ההשתחררות הישראלית מכל שעבוד מכל מצר מכל המצבים שנראים כדרך ללא מוצא במהלך ההסטוריה גנוז במצת לחם עוני

5:17 דק'
+

1509. אורות התחיה יא'6 – החכמה תחיה

שורש חיי ישראל בחכמה

5:22 דק'
+

1508. אורות התחיה יא'5 – רק החכמה

שורש הכל בחכמה האלוקית

5:20 דק'
+

1507. אורות התחיה יא'4 – כח הצדיקים

שכלם ורצונם דבוקים בד'

5:25 דק'
+

1506. אורות התחיה יא'3 – געגועי האומה

מתגעגעים לשלמות אלוקית

5:12 דק'
+

1505. אורות התחיה יא'2 – מהנשמה לשכל

פלא השפעת הנשמה על השכל

49:07 דק'
+

526. פרשת שמיני – לראות את ד'

האם ישראלי שחי היום במדינת ישראל יכול לראות את ד' או שזו מעלה השמורה לנביאים? סוד השראת השכינה ביום הקמת המשכן

5:22 דק'
+

1504. אורות התחיה יא'1 – השכל הישראלי

אומתנו בעלת שכל אלוקי

5:28 דק'
+

1503. אורות התחיה י'4 – כשרון הנבואה

יחודיות ישראל מתגלה בנבואה

5:05 דק'
+

1502. אורות התחיה י'3 – ההמון הישראלי

עם ישראל מכיר שבכל שוכן ד'

5:19 דק'
+

1501. אורות התחיה י'2 – תכונת ישראל

לאומיות לצורך דבקות בהשם

5:05 דק'
+

1500. אורות התחיה י'1 – תכונת העמים

לאומיות העמים לצורך כלכלי

46:19 דק'
+

525. פורים - עמודי שש

מדוע התאמץ אחשורוש הנהנתן, להעמיד את אהלי המשתה בעמודי שש, הנזכרים בשיר השירים במשל המתאר את התגלות ד' בעולם

5:13 דק'
+

1499. אורות התחיה ט'14 – לגלות האור

כבר עכשיו כל ישראל קדושים

5:16 דק'
+

1498. אורות התחיה ט'13 – כונה הפכית

מצוות כלליות אינן תלויות בכונה

5:07 דק'
+

1497. אורות התחיה ט'12 – קודש ישראל

הישראליות אינה נתונה לבחירה

5:11 דק'
+

1496. אורות התחיה ט'11 - המנוע הפנימי

מאחורי הבלבול מסתתרת שכינה

49:13 דק'
+

524. פרשת ויקרא – קול הנבואה

מה ראתה התורה לפתוח את חומש עבודת הקרבנות ברמיזת סוד הנבואה ואופן הופעתה אל הנביא הגדול מכולם משה רבינו

5:29 דק'
+

1495. אורות התחיה ט'10 – ברית כרותה

קדושת ישראל שמורה בברית

5:26 דק'
+

1494. אורות התחיה ט'9 – עובדה אלוקית

המדינה קדושה, ממשלה תלוי

5:19 דק'
+

1493. אורות התחיה ט'8 – החוקה האמיתית

תורת ישראל היא חוקתנו

5:23 דק'
+

1492. אורות התחיה ט'7 – מדינה וממשלה

מדינה היא כלל וממשלה פרט

5:24 דק'
+

1491. אורות התחיה ט'6 – ישראל הוא

אין חטא בכלל ישראל. הכיצד?

50:13 דק'
+

523. פרשת פקודי – ברקת

באבן הברקת שבחושן המשפט היה חקוק שמו של שבט לוי שזכה בה מפני שלא עבד לעגל. איך זה קשור לברקת מה רמוז בשמה ומה סודה?

5:31 דק'
+

1490. אורות התחיה ט'5 – גבורת אמת

רק גבורה אלוקית היא אמתית

5:18 דק'
+

1489. אורות התחיה ט'4 – חלומות קדושים

מעשי ומדות האומה משפיעים

5:19 דק'
+

1488. אורות התחיה ט'3 – זהירות מניוון

סילוק שכינה מביא ניוון לאומי

5:22 דק'
+

1487. אורות התחיה ט'2 – טהרה אלוקית

הנשמה נעשית מאירה וגבורה

5:21 דק'
+

1486. אורות התחיה ט'1 – בכלל כביחיד

גם הכלל עלול ליפול למקום שפל

45:20 דק'
+

522. פרשת ויקהל – דעת קהל

הגיור מכונה בתורה לבוא בקהל, יום קבלת התורה בסיני מכונה יום הקהל, ומשה מקהיל את ישראל ללמוד תורה. הקהל הישראלי והגיור

5:26 דק'
+

1485. אורות התחיה ח'7 – בעצמנו פנימה

העוז והגבורה מונחים בעצמותנו

5:17 דק'
+

1484. אורות התחיה ח'6 – שלמי הדעת

גדלות שיודעת לחבר הכל יחד

5:15 דק'
+

1483. אורות התחיה ח'5 – העולם התבסם

העכו"ם ירדו מהעצים על ידינו

5:14 דק'
+

1482. אורות התחיה ח'4 – לחזור לטבע

השאיפה לחזור לטבעיות קדושה

47:24 דק'
+

521. פרשת כי תשא – קציעה

הוא הקידה שבשמן המשחה בו נמשח המשכן וריחו נודף במיוחד, אז מדוע בחרו חז"ל לכנותו בקטורת בשם קציעה? מה ענינו הרוחני?

5:18 דק'
+

1481. אורות התחיה ח'3 – קדושת אדמה

לעכל את קדושת הממשות

5:00 דק'
+

1480. אורות התחיה ח'2 – חיים ממשיים

ממשות ארץ ישראל מחיה

5:28 דק'
+

1479. אורות התחיה ח'1 – יהדות וירטואלית

הגולה חיה על חזון הלב

5:29 דק'
+

1478. אורות התחיה ז'8 – מה אנחנו

מוכרחים ללמוד לעומק את עצמותנו

5:15 דק'
+

1477. אורות התחיה ז'7 – הכונו לאור

יש להכין את הדעת לקבלת האור

5:12 דק'
+

1476. אורות התחיה ז'6 – לכונן כלים

האורות זקוקים לכלים אנושיים

40:56 דק'
+

520. פרשת תצוה – ישפה

אבנו של בנימין בחושן המשפט היא אבן ישפה מרובת הצבעים הרומזת לכללות ישראל, אך מה פשר שמה הבלתי שגרתי? מה הוא רומז?

5:28 דק'
+

1475. אורות התחיה ז'5 – האידיאלים מתגלים

לקבל את הנביעה שבתוכנו

5:21 דק'
+

1474. אורות התחיה ז'4 – צורה איתנה

ממקור הקודש תבוא האיתנות

5:14 דק'
+

1473. אורות התחיה ז'3 – לגשת לאור

לגשת ולא להיגרר אחרי האור

5:10 דק'
+

1472. אורות התחיה ז'2 – השאיפה הפנימית

כמיהה לגבורה אזורת כח ד'

5:08 דק'
+

1471. אורות התחיה ז'1 – גניזת הנשמה

האור שיחיה את העם גנוז בתוכו

45:16 דק'
+

519. פרשת תרומה – גוונים תרבותיים

התחש הססגוני הופיע בזמן משה רבינו אך ורק לצורך בנין המשכן ונעלם. מה היה ענינו? ומה לססגוניות שלו ולאלים המאודמים?

5:21 דק'
+

1470. אורות התחיה ו'7 – תשובה מבוססת

חייבים לשלב מעשה ומחשבה

5:05 דק'
+

1469. אורות התחיה ו'6 – רפואת הדור

מחשבות שירוממו את המעשים

5:17 דק'
+

1468. אורות התחיה ו'5 – קולות הלכתיות

כשצריך מקילים על פי הכללים

5:07 דק'
+

1467. אורות התחיה ו'4 – נישא באהבה

בסבלנות ובאהבה נמשיך במשימה

5:11 דק'
+

1466. אורות התחיה ו'3 – זקוקים למצוות

הן מגרשות החושך שעוד לא תם

40:40 דק'
+

518. פרשת משפטים – להיות רצוי

מה פשר תכונת הכמיהה שיש באנושות כולה להיות רצויים בעיני אלוקים גם כשמדובר באומות שעושות מעשי פשע מרושעים?

5:21 דק'
+

1465. אורות התחיה ו'2 – הציורים ספונים

האורות ספונים בתורה ובמצוות

5:05 דק'
+

1464. אורות התחיה ו'1 – הציורים הרוחניים

היכן שישנו אור ד' ישנם חיים

5:02 דק'
+

1463. אורות התחיה ה'26 – עתיקות חדשה

ההתחדשות דוקא מחיבור לעתיק

4:58 דק'
+

1462. אורות התחיה ה'25 – במקום אחד

בישראל מונחת התמימות האנושית

5:05 דק'
+

1461. אורות התחיה ה'24 – הכח המושך

הכרת הטבע האלוקי מרוממת הכל

43:45 דק'
+

517. פרשת יתרו – צנועים ואמיצים

אם ישראל הם ענוים שממעטים עצמם וביישנים ורחמנים וגומלי חסדים, אז איך הם גם העזים שבאומות? מנהיגות ארץ ישראלית

5:17 דק'
+

1460. אורות התחיה ה'23 – מכון הדתות

כל הדתות משכו אור מהמקדש

5:44 דק'
+

1459. אורות התחיה ה'22 – אור העולם

מהמקדש יוצא האור המתקן

5:36 דק'
+

1458. אורות התחיה ה'21 – כלים עוצמתיים

יש לבסס כלי קיבול לאורנו

5:35 דק'
+

1457. אורות התחיה ה'20 – טיול לעתיד

הרב קוק מוליכנו בדמיון לעתיד

5:14 דק'
+

1456. אורות התחיה ה'19 – רוממות החיים

המצוות יקחונו לעתיד השלם

49:47 דק'
+

516. פרשת בשלח – לעורר את השיר

האמונה היא שירת החיים, שירת המציאות המעשית, שירת חיינו הלאומיים וחיי ההויה בכלל, בואו נעורר את השיר מחדש

5:32 דק'
+

1455. אורות התחיה ה'18 - כשנים קדמוניות

לחדש את הצביון הישראלי

5:22 דק'
+

1454. אורות התחיה ה'17 - כח צמיחה

גרגרי המצוות יצמיחו את הגאולה

5:34 דק'
+

1453. אורות התחיה ה'16 – היתר המכירה

אוצרותינו חיים במעשי זכרון אלו

5:29 דק'
+

1452. אורות התחיה ה'15 – עדנה וגבורה

העתיד מאיר ומחבר את ההוה לעצמו

5:17 דק'
+

1451. אורות התחיה ה'14 – התלויות בארץ

התיקון החברתי גנוז במצוות הארץ

49:47 דק'
+

515. פרשת בא – עילת העילות

היציאה ממצרים מלמדת שיש כח לאדם לפרוץ את תקרת הזכוכית אל החופש האלוקי, שחוקי הברזל של הטבע ומחסומיו, נמסים מפניו

5:27 דק'
+

1450. אורות התחיה ה'13 – המטבע האלוקית

תורה מכווננת את סדרי החברה

5:17 דק'
+

1449. אורות התחיה ה'12 – התמלאות ההווה

בינה יצירה גבורה וטל חיים

5:17 דק'
+

1448. אורות התחיה ה'11 – עריגה לעתיד

געגוע לעתיד נשגב מחיה את ההווה

5:22 דק'
+

1447. אורות התחיה ה'10 – געגוע פנימי

הגאולה תבוא כשנרצה להיגאל

5:25 דק'
+

1446. אורות התחיה ה'9 – לאומיות מלאה

לשאוף להשבת כל מכוני חיינו

47:08 דק'
+

514. פרשת וארא – מה קרה לדור

כשמדברים אל הדור ומוצאים "קירות אטומים" יש להתחזק מתוך העמקה בהבנת תהליכי הגאולה כפי שחווה אותם משה רבינו

5:16 דק'
+

1445. אורות התחיה ה'8 – תרבות נצחית

התכלית הנצחית מעניקה נצחיות

5:17 דק'
+

1444. אורות התחיה ה'7 – רעש וצלצולים

מהומה חברתית חולפת כלא היתה

5:13 דק'
+

1443. אורות התחיה ה'6 – מטביעים צורה

ישראל נותנים צורה למציאות

5:07 דק'
+

1442. אורות התחיה ה'5 – חזקים מהזמנים

ישראל חזקים מחילופי תקופות

5:11 דק'
+

1441. אורות התחיה ה'4 – אין לקצוץ

אי אפשר לקצוץ ענף מעץ חיינו

49:47 דק'
+

513. פרשת שמות – אספקלריא מאירה

למראה הסנה הבוער אומר משה "אסורה נא", נוקט ביטוי של התרחקות כביכול במקום התקרבות? סוד האספקלריא המאירה

5:17 דק'
+

1440. אורות התחיה ה'3 – להכיר בערכנו

לטובת העולם נכיר בגדולתנו

5:02 דק'
+

1439. אורות התחיה ה'2 – מעולים וגדולים

הקב"ה ברא אותנו מיוחדים

5:05 דק'
+

1438. אורות התחיה ה'1 – דרך ארוכה

ארוכה היא דרכנו המתעלה לאינסוף

5:19 דק'
+

1437. אורות התחיה ד'11 – חסידות רדיקלית

סבלנות ענוה וגבורה מדינית

4:57 דק'
+

1436. אורות התחיה ד'10 – הנטיה לכהונה

נטיה טבעית להסתייע בכהנים

44:13 דק'
+

512. פרשת ויחי – אלוקים יש רק אחד

מדוע מצוה יוסף הצדיק לחנוט את יעקב אבינו? מה הוא צריך את זה? ולמה רק המצרים מספידים את יעקב? איפה ישראל?

5:34 דק'
+

1435. אורות התחיה ד'9 – להתגאות בגדולינו

אומה בריאה גאה בגדוליה

5:22 דק'
+

1434. אורות התחיה ד'8 – מובילי הרוח

כהונה מאירה האמונה וההכרה

5:29 דק'
+

1433. אורות התחיה ד'7 – סוד הכהונה

לא חוצצת רק מסייעת להתחבר

5:26 דק'
+

1432. אורות התחיה ד'6 – סבלנות ופריחה

הרמוניה לאומית משמחת הכל

5:26 דק'
+

1431. אורות התחיה ד'5 – השפעה סגולית

תורת כהני הדור מאירה מאליה

49:52 דק'
+

511. פרשת ויגש – לדעת לחיות

כשנודע ליעקב אבינו שיוסף בנו חי הוא מקבל חיים חדשים על אף שבמציאות לא השתנה דבר מלבד הדעת שהיא בעצם החיים עצמם

5:05 דק'
+

1430. אורות התחיה ד'4 – ראיה מדינית

רוח ומעשה זקוקים אלה לאלה

5:11 דק'
+

1429. אורות התחיה ד'3 – החשש הרוחני

מרוב חשש לרוח לא עושים כראוי

4:56 דק'
+

1428. אורות התחיה ד'2 – אבטחה רוחנית

שמירת הרוח כששוקעים בעשיה

5:13 דק'
+

1427. אורות התחיה ד'1 – סבלנות ציבורית

צריך הרבה סבלנות לציבור

5:19 דק'
+

1426. אורות התחיה ג'9 – תורה ופוליטיקה

תורה בחיי הלאום זו גאולה

43:43 דק'
+

510. חנוכה – בית

מצות הדלקת נר חנוכה היא על 'איש וביתו' איש ומשפחתו, אבל היא צריכה להתבצע דוקא בבית בו אנו דרים. מה פשר הדגש על הבית בחנוכה?

5:26 דק'
+

1425. אורות התחיה ג'8 – עבר ועתיד

מהעבר לוקחים כח להתנשא לעתיד

4:57 דק'
+

1424. אורות התחיה ג'7 – ממתינות לנו

סגולותינו גנוזות בבנין הארץ

4:56 דק'
+

1423. אורות התחיה ג'6 – קטנים גדולים

מעשים קטנים אידאלים גדולים

5:06 דק'
+

1422. אורות התחיה ג'5 – פורחת באויר

בגלות התרכזנו בטיהור השאיפה

5:09 דק'
+

1421. אורות התחיה ג'4 – זרמי העולם

תרבות גויית אנוכית הביאה גלות

49:47 דק'
+

509. פרשת וישב – בלי אובססיה

עבודת השם בלתי מאוזנת אפילו של ענק עולם כיוסף הצדיק הביאה אותו ואת אחיו ואת עם ישראל לגלות מצרים. היזהרו מאובססיה

5:24 דק'
+

1420. אורות התחיה ג'3 – כיסופים ישראליים

שאיפתנו הטבעית אל הטוב

5:25 דק'
+

1419. אורות התחיה ג'2 – היאוש האירופי

אירופה לא התחברה למוסר

5:28 דק'
+

1418. אורות התחיה ג'1 – גוונים נאמנים

יהדות נאמנה מפריחה גיוון

5:25 דק'
+

1417. אורות התחיה ב'14 – רוח אומץ

אמיצי התורה נאבקים בגדלות

5:14 דק'
+

1416. אורות התחיה ב'13 – סתימת חלונות

היהדות מתגוננת מאויביה

49:23 דק'
+

508. פרשת וישלח – האלה אשר עם שכם

מה כל כך מיוחד באלה, עד שיעקב אבינו טומן תחתיה את פסילי שכם במקום לבערם מן העולם, ואיך זה קשור להר גריזים?

5:23 דק'
+

1415. אורות התחיה ב'12 – תרבות כללית

יותר תורה יותר תרבות

5:17 דק'
+

1414. אורות התחיה ב'11 – מסורת ומדע

כששומרים תורה המדע פורח

5:11 דק'
+

1413. אורות התחיה ב'10 – נשמה ומדע

התוך האלוקי המתגלה במדע

5:19 דק'
+

1412. אורות התחיה ב'9 – ישיבתנו בארצנו

ישיבת הארץ מגלה את אורנו

5:28 דק'
+

1411. אורות התחיה ב'8 – רוח זר

המרחיק מקיום מצוות נתפס כאויב

49:38 דק'
+

507. פרשת ויצא – אבן השתיה

אחרי חזון הסולם שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, בוחר יעקב אבינו להעמיד דוקא אבן דוממת לכאורה וליצוק שמן על ראשה? מה הקשר?

5:24 דק'
+

1410. אורות התחיה ב'7 – מזון ישראלי

עם מיוחד זקוק למזון מיוחד

5:06 דק'
+

1409. אורות התחיה ב'6 – אופיינו הלאומי

מדינה שאור ד' מאיר בה

5:06 דק'
+

1408. אורות התחיה ב'5 – הגנת הקיום

זכותו של עם להגן על תרבותו

5:11 דק'
+

1407. אורות התחיה ב'4 – מלחמה רוחנית

יש מלחמה על הקיום הרוחני

5:24 דק'
+

1406. אורות התחיה ב'3 – שנאה נוצרית

הנצרות מזהה בישראל אויבתה

49:42 דק'
+

506. פרשת תולדות – נחלה בלי מיצרים

חייו של יעקב אבינו מלאי סיבוכים בתוך תעלות החיים המוגבלות בשעה שברכתו דוקא פורצת גבולות. איך זה הולך ביחד?

5:15 דק'
+

1405. אורות התחיה ב'2 – לזהות אויב

אינסטינקט לאומי מזהה אויב

5:11 דק'
+

1404. אורות התחיה ב'1 – האינסטינקט הלאומי

בחיי הלאום הטבע נשמר

5:34 דק'
+

1403. אורות התחיה א'11 – אלוקי לאומי

אהבת ד' תעלה ותצמח מחדש

4:57 דק'
+

1402. אורות התחיה א'10 – גירוש הפחדים

לסלק הפחד כדי להביא אהבה

5:07 דק'
+

1401. אורות התחיה א'9 – צמאון מוחש

אהבת ד' בחיים מעשיים לאומיים

51:22 דק'
+

505. פרשת חיי שרה – תכשיטי רבקה

תכשיטיה של רבקה אימנו רומזים לקבלת התורה והשאלה היא מדוע רמוזה התורה דוקא אצל רבקה בת בתואל אחות לבן הארמי

5:22 דק'
+

1400. אורות התחיה א'8 – הטוב הגמור

הוא הטוב, החיים, האור, מחיה הכל

5:08 דק'
+

1399. אורות התחיה א'7 – סימפתיה ישראלית

ישראל מיוחדים באהבת ד'

5:18 דק'
+

1398. אורות התחיה א'6 – פסיכולוגיה לאומית

אומה מוסרית אוהבת את ד'

5:22 דק'
+

1397. אורות התחיה א'5 – מנגנון אזהרה

הבלתי מוסרי נזהר ממוסר ודעת

5:18 דק'
+

1396. אורות התחיה א'4 – בחיי היחיד

יותר מוסר ודעת יותר אהבת ד'

50:24 דק'
+

504. פרשת וירא – אסור לוותר

החסד הגדול של אברהם אבינו מוכרח להתחבר עם גבורת יצחק ולהתאזן ברחמי יעקב כי אחרת באה ותרנות לאומית מסוכנת

5:18 דק'
+

1395. אורות התחיה א'3 – השכלה מתוקנת

יש ללמוד רק מספרים מכוונים

5:26 דק'
+

1394. אורות התחיה א'2 – הרמוניה נפשית

היחס לאלוקים משפיע על הנפש

5:12 דק'
+

1393. אורות התחיה א'1 – הבינה המתוקה

היחס הנכון בין אדם לאלוקיו

5:13 דק'
+

1392. ישראל ותחיתו לב'9 – מכולם ישועה

מכל גווני ישראל עולה הנחמה

5:15 דק'
+

1391. ישראל ותחיתו לב'8 – עולה ומתעלה

מחולמים ומתונים ואנשי קודש

49:16 דק'
+

503. פרשת לך לך – העיט

מיהו אותו עיט שמופיע בה"א הידיעה בברית בין הבתרים? כיצד הוא משפיע על ההסטוריה? ומדוע מכנה אותו התורה בשם המיוחד הזה?

5:12 דק'
+

1390. ישראל ותחיתו לב'7 – המון גוים

הקול נשמע גם מתעלולי הגויים

5:12 דק'
+

1389. ישראל ותחיתו לב'6 – מאנה להינחם

קול השכינה לעולם לא ידום

5:03 דק'
+

1388. ישראל ותחיתו לב'5 – זהרורית אורה

פתיחה קטנה תעורר הנשמה

5:14 דק'
+

1387. ישראל ותחיתו לב'4 – כל היצור

כל ההויה מבקשת את גילוי אור ד'

5:03 דק'
+

1386. ישראל ותחיתו לב'3 – אשרי המאזין

פתרון בעיות הדור בקשב וריכוז

5:22 דק'
+

1385. ישראל ותחיתו לב'2 – זעקת הנשמה

הנשמה זועקת מתוכנו לגילוי

5:21 דק'
+

1384. ישראל ותחיתו לב'1 – הנשמה הטהורה

גלי הנשמה הומים עמוק בפנים

49:12 דק'
+

502. פרשת נח – סילודין

דורו של נח נמחה במי גפרית רותחים אז מדוע לעשות את התיבה בה ניצל נח מעצי גופר המזכירים את אותו חומר בערה בה נמחה דורו?

5:16 דק'
+

1383. ישראל ותחיתו לא'10 – כל הישראליות

הטוב יתגלה דוקא בשלמותו

5:24 דק'
+

1382. ישראל ותחיתו לא'9 – אמת המציאות

אין להתכחש לכללי הבריאה

5:16 דק'
+

1381. ישראל ותחיתו לא'8 – לצאת למרחב

ההפרדה מצמצמת החיבור מרחיב

5:40 דק'
+

1380. ישראל ותחיתו לא'7 – שלמי המחשבה

להצלחת המאבק צריך עומק

5:28 דק'
+

1379. ישראל ותחיתו לא'6 – הבעיה תפיסתית

יש להאבק על בירור התפיסה

5:31 דק'
+

1378. ישראל ותחיתו לא'5 – השלם שבחלקי

בכל חלק יש מאורו של השלם

50:06 דק'
+

501. פרשת האזינו – בשביעית מלחמות

שנת שמיטה מנערת אותנו מהשגרה המרדימה שנוצלה על ידי אויבינו ומחזקת אותנו להילחם על התחדשות ההויה הישראלית

44:30 דק'
+

500. פרשת ניצבים – מילת הלב

מהי אותה מילת הלב שהבטיח הקב"ה לישראל כי תתרחש בעת קיבוץ הגלויות ואיך היא באה לידי ביטוי בימינו ובימים שעוד יבואו

5:31 דק'
+

1377. ישראל ותחיתו לא'4 – מניעה מוחלטת

לא ניתן להפריד דת ומדינה

5:22 דק'
+

1376. ישראל ותחיתו לא'3 – מאבק חכם

חמה שפוכה אינה הדרך למאבק

5:16 דק'
+

1375. ישראל ותחיתו לא'2 – הצורה הישראלית

תורה ומדינה הם דבר אחד

5:27 דק'
+

1374. ישראל ותחיתו לא'1 – האחדות הסגולית

סגולת ישראל מאחדת הכל

5:18 דק'
+

1373. ישראל ותחיתו ל'9 – עורי עורי

מהכל ביחד תשוב לנו רוח הקודש

5:34 דק'
+

1372. ישראל ותחיתו ל'8 – הברקת העיון

עומק עיוני נדרש לגאולת הדור

5:03 דק'
+

1371. ישראל ותחיתו ל'7 – גבורה והופעה

גבורה ברוח והופעה במעשה

5:22 דק'
+

1370. ישראל ותחיתו ל'6 – עוז ואומץ

לסגל עוז ואומץ לטובת התיקון

5:15 דק'
+

1369. ישראל ותחיתו ל'5 – האמת משתרגת

האור יאיר בכל פינות החיים

27:51 דק'
+

ג' אלול - מוזיקה ישראלית

לכל דבר בחיינו יש ניגון פנימי אידאלי, מנגינת הקדושה הישראלית, ואם הניגון חסר בתפילה או במשפט או במלחמה או במדינה בכלל אז הכל חסר

41:36 דק'
+

499. פרשת כי תבוא – הסכת ושמע

המילה הסכת המופיעה באופן יחודי בפרשתנו רומזת לנקודת האיזון הנפשית אשר פותחת את חוש השמיעה הרוחני של האדם

5:27 דק'
+

1368. ישראל ותחיתו ל'4 – ההכרזה הכללית

הכלליות תלהיב את הלבבות

5:34 דק'
+

1367. ישראל ותחיתו ל'3 – שלהבת הקודש

בכל יהודי גנוזה שלהבת קודש

5:23 דק'
+

1366. ישראל ותחיתו ל'2 – אוצר הנשמות

ארץ ישראל מקור גרעיני נשמות

5:23 דק'
+

1365. ישראל ותחיתו ל'1 – בכל הכוחות

התחיה תבוא מחיבור כל הכוחות

5:30 דק'
+

1364. ישראל ותחיתו כט'2 – תורה וטבע

משה בתורה ואליהו בטבע ישראל

46:39 דק'
+

498. פרשת כי תצא – היתד הנאמנה

מהו היתד או העוגן השומר על אחיזתנו בארץ ישראל ועל קיומה של מדינת ישראל ואיך זה קשור למצות יתד תהיה לך על אזנך

5:35 דק'
+

1363. ישראל ותחיתו כט'1 – בדם בריתך

הגאולה חקוקה בטבע ברית ישראל

5:31 דק'
+

1362. ישראל ותחיתו כח'3 – התפיסה הגואלת

תפיסה נכונה נותנת כח לפעול

5:26 דק'
+

1361. ישראל ותחיתו כח'2 – הגדרת הגאולה

גילוי ומיצוי אורם של ישראל

5:23 דק'
+

1360. ישראל ותחיתו כח'1 – מהי גאולה

כל ההסטוריה גאולה אחת גדולה

38:20 דק'
+

497. פרשת שופטים – האמונה במשפט ובפוליטיקה

מרן הרב קוק חזה את התקופה בה מדינת ישראל תגיע להצלחות גדולות ועם זאת העיקר יהיה חסר. הגיע זמן תיקון

5:34 דק'
+

1359. ישראל ותחיתו כז'9 – כולם בונים

המתנגדים פועלים בעל כרחם לבנין

5:21 דק'
+

1358. ישראל ותחיתו כז'8 – אור הרזים

אור רזי תורה ישטוף הכל אל השלום

5:21 דק'
+

1357. ישראל ותחיתו כז'7 – מקנאות לשלום

השינוי באליהו הוא שינוי לאומי

5:26 דק'
+

1356. ישראל ותחיתו כז'6 – י"ב אבנים

בנין כללות ישראל הוא בנין מזבח ד'

5:25 דק'
+

1355. ישראל ותחיתו כז'5 – אחדות הרמונית

השבטיות תחזור אבל באחדות

5:25 דק'
+

1354. ישראל ותחיתו כז'4 – צרור המור

מרירות הערבוב מתמתקת באחדות

5:28 דק'
+

1353. ישראל ותחיתו כז'3 - הדרכה שבטית

לכל שבט צביון יחודי בעבודת ד'

5:34 דק'
+

1352. ישראל ותחיתו כז'2 – בלבול שבטי

אי ידיעת שורש הנשמה גורם בלבול

5:19 דק'
+

1351. ישראל ותחיתו כז'1 – שכחת השבטים

לטובת אחדות ישראל בגלות

48:23 דק'
+

496. פרשת ראה – שמיטת כספים

מה הקשר בין שמיטת קרקע לשמיטת כספים? מדוע היא נעשית במוצאי שמיטה? מה הקשר לגאולה? איך זה מחזק את שלטון ישראל?

41:46 דק'
+

495. פרשת עקב – עבודת הסנגוריה

סנגוריה על ישראל מתחילה בביקורת בריאה ולא בעצימת עיניים וממשיכה לעומק המהות הישראלית שמהפכת את הכל לטובה

5:42 דק'
+

1350. ישראל ותחיתו כו'16 – תפארת הכל

מיזוג גמור של השכינה בהקב"ה

5:33 דק'
+

1349. ישראל ותחיתו כו'15 – הכל יתוקן

כשהמשפחה תתוקן העולם יתוקן

5:28 דק'
+

1348. ישראל ותחיתו כו'14 – מערכות יחסים

כל היחסים מושפעים מהמשפחה

5:25 דק'
+

1347. ישראל ותחיתו כו'13 – וארשתיך לי

נישואינו הלאומיים עם הקב"ה

5:31 דק'
+

1346. ישראל ותחיתו כו'12 – משפחת השם

יחס הבורא לנבראיו כעין משפחתי

5:21 דק'
+

1345. ישראל ותחיתו כו'11 – הכל במשפחה

הכל תלוי במה שקורה במשפחה

49:53 דק'
+

494. פרשת ואתחנן – דבקות נאמנה

הדבקות בד' היא מקור החיים שבא מעל החיים ומעניק להם את ערכם ומכוחו יונק כל דבק אנושי לאומי חברתי וזוגי את חיותו

5:39 דק'
+

1344. ישראל ותחיתו כו'10 – שמירת העולם

בנין העולם תלוי בבנין המשפחה

5:29 דק'
+

1343. ישראל ותחיתו כו'9 – זוגיות מטהרת

קושי זוגי הוא הזדמנות לתיקון ועילוי

5:23 דק'
+

1342. ישראל ותחיתו כו'8 – מעינות ברכה

משפחה ישרה מאירה את כל העולם

5:27 דק'
+

1341. ישראל ותחיתו כו'7 – להשקיע במשפחה

להשקיע לבנות ולגלות את האור

5:27 דק'
+

1340. ישראל ותחיתו כו'6 – התוכן המשפחתי

תורה יוצקת תוכן אידאלי בחיינו

50:49 דק'
+

493. פרשת דברים – אשא לבדי

נשיאה במשא הציבורי כלכלי בטחוני וחברתי של ישראל היא חלק מהותי בדרך לרומם ולנשא את העם להתחבר לעצמו זהותו ויעודו

5:29 דק'
+

1339. ישראל ותחיתו כו'5 – השתקפות אלוקית

מבנה הזוגיות בא משמי שמים

5:27 דק'
+

1338. ישראל ותחיתו כו'4 – אושיות היצירה

הבוגד פוגע ביסוד האור שבבריאה

5:14 דק'
+

1337. ישראל ותחיתו כו'3 – מקדש המשפחה

זה לא סתם הסכם זה בית מקדש

5:19 דק'
+

1336. ישראל ותחיתו כו'2 – פרימיטיביות מצרית

הפרימיטיבים כפרו במשפחה

5:16 דק'
+

1335. ישראל ותחיתו כו'1 – האמון המשפחתי

דבקות איש ואשה נמשכת מאור ד'

46:16 דק'
+

492. פרשת מטות – נחנו חלוצים

חשבו אותם לחומרניים שחושבים רק על המקנה שלהם אבל באמת הם הביאו איתם תפיסה ארץ ישראלית חדשה שהקדימה את דורם

5:28 דק'
+

1334. ישראל ותחיתו כה'8 – סוכת דוד

יתגלה לעין כל שהיא מעולם לא נפלה

5:30 דק'
+

1333. ישראל ותחיתו כה'7 – האורות יופיעו

אורות ישראל יאירו לכל היצור

5:24 דק'
+

1332. ישראל ותחיתו כה'6 – ערך אלוקי

לתת לכל מערכות ישראל ערך אלוקי

5:29 דק'
+

1331. ישראל ותחיתו כה'5 – יורד אלינו

אור השכינה יאיר את כל המערכות

5:23 דק'
+

1330. ישראל ותחיתו כה'4 – התכנית הקדומה

תורת ד' היא התכנית של העולם

6:04 דק'
+

336. כוזרי ה' ב'-כח' - הכסופים לארץ

בנין הארץ והמקדש תלוי בכיסופינו אנו

5:53 דק'
+

334. כוזרי ד' כח'-לא' – חכמת חז"ל

היו להם ידיעות מדהימות גם בחכמת הטבע

5:52 דק'
+

333. כוזרי ד' כו'-כז'2 – אמונת ההמון

יש יתרון בעצמת האמונה דוקא של ההמון

5:43 דק'
+

332. כוזרי ד' כו'-כז'1 – האמונה הפשוטה

ידיעת ספר יצירה אינה הכרחית לכולם

5:46 דק'
+

331. כוזרי ד' כה'26 – הנתיב הנעלם

הנתיב הראשון בנוי מרל"א צירופי אותיות

5:54 דק'
+

330. כוזרי ד' כה'25 – אבנים מפולמות

אין לתאר מהותו יתברך אלא לכוון בהוי"ה

5:47 דק'
+

329. כוזרי ד' כה'24 – היסודות והספירות

רוח מים אש ועפר רומזים לספירות

5:52 דק'